PV004 UNIX

Faculty of Informatics
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Michal Brandejs, CSc. (lecturer)
Mgr. Lukáš Másilko (seminar tutor)
RNDr. Tomáš Obšívač (assistant)
Guaranteed by
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Department of Computer Systems and Communications - Faculty of Informatics
Contact Person: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc.
Timetable
Thu 12:00–13:50 D2, Thu 12:00–13:50 D1
 • Timetable of Seminar Groups:
PV004/sc: Fri 9:00–10:50 B116, L. Másilko
PV004/sp: Mon 14:00–15:50 B003, L. Másilko
Prerequisites (in Czech)
! P004 UNIX
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 17 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus
 • UNIX history, main features, system access.
 • System structure: file systems, processes.
 • Access rights.
 • User interface: shell and its programming.
 • Text processing: regular expressions, editors, text processing commands.
 • Setting of the user environment.
 • Multi-user communication, status of the system.
Literature
 • BRANDEJS, Michal. Linux : praktický průvodce. Brno: Konvoj, 2003. 312 pp. ISBN 80-7302-050-5. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:PV004!
Assessment methods (in Czech)
Předmět se skládá z nepovinných přednášek. Důraz je kladen na vlastní samostatnou a průběžnou práci u počítače během semestru. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/P004/
The course is also listed under the following terms Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fi/spring2006/PV004