PV202 Laboratoř znalostních a informačních robotů

Fakulta informatiky
jaro 2010
Rozsah
0/0/2. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Filip Procházka, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Út 18:00–19:50 B411
Předpoklady
PB114 Datové modelovaní I && SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je (1) schopnost samostatné práce, (2) dlouhodobější zájem o problematiku doložený absolvováním alespoň jednoho předmětu z dvojice PB114, PA116 a alespoň jednoho předmětu z dvojice PV098, PV055, (3) popis zájmu v rozsahu cca 10 vět v žádosti o udělení souhlasu se zápisem, (4) znalost anglického jazyka, (5) chuť pracovat v týmu, (6) schválení přihlášky vedoucím laboratoře (Z. Staníček).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výzkum a vývoj v oblasti virtuálních znalostních sítí a efektivního využívání kyberprostoru. Předmět je možno zapisovat opakovaně několikrát.
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumění principům konstrukce servisních systémů založených na principech universálního modelování;
prakticky použít získané znalosti při implementaci vybraných částí servisních systémů;
objevovat a analyzovat nové domény pro použití servisních systémů typu znalostní a informační robot.
Osnova
  • Užití pojmů a objektů vyšších řádů, principů universality, self-reference, principu MENTION USE, diamantu pozornosti, synapsově orientovaného přístupu a datového modelu HIT.
  • Rozvíjení a ověřování principů znalostních a informačních robotů a principů jejich použití v různých doménách vědy, výzkumu a praxe.
  • V laboratoři se řeší dlouhodobější (více-semestrální) projekty týmem studentů. Projekty jsou řešeny jako synergicky se doplňující soustava.
  • Výuka vedena formou pracovních seminářů kombinovaných se samostatnou týmovou prací v laboratoři.
  • Na seminářích studenti referují o vybraných tématech výzkumu a jejich souvislostech.
Literatura
  • Prochazka, Filip. Universal Information Robots a way to the effective utilisation of cyberspace. 2006. PhD dissertation.
  • HŘEBÍČEK, Jiří, Filip PROCHÁZKA, Zdenko STANÍČEK a Jana SOUKOPOVÁ. Using Universal Information Robot as Decision Support System of Public Projects Evaluation. In 6th International Symposium on Environmental Software Systems (ISESS'05). První. Lisbon: IFIP, 2005. s. 16. ISBN 3-901882-2. info
Výukové metody
group projects, homeworks,
Metody hodnocení
závěrečná technická zpráva o dosažených výsledcích a její prezentace.
Informace učitele
http://kirlab.fi.muni.cz/en:homepage
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.