bp1803 Kineziotherapy

Faculty of Sports Studies
autumn 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Michaela Bobrová (seminar tutor)
Mgr. Klára Šoltés Mertová (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Klára Šoltés Mertová
Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Supplier department: Department of Health Promotion - Faculty of Sports Studies
Prerequisites (in Czech)
! bp1137 Introduction to Physiotherapy - Propedeutics I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aim of the subject is to introduce the students to the field of physiotherapy and its implementation to preventative care and specific therapy. It is focused on basic terms and structure of physiotherapy, basic particular approaches to physiotehrapy and basic physiotherapy techniques.
Syllabus
 • Practise:
 • Physiotherapist approach to the patient, exercise unit in kinesitherapy
 • Individual and group Therapeutic exercise, active movement, passive movement, positioning
 • Analytic methods of kinesiotherapy for muscular imbalances compenzation
 • Medical rehabilitation during immobilization
 • Respiratory physiotherapy
 • Kinesiotherapy based on motor ontogenesis
Literature
  required literature
 • NEUMANNOVÁ, Kateřina and Vítězslav KOLEK. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc : možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 170 s. ISBN 9788020426178. info
 • KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. xxxi, 713. ISBN 9788072626571. info
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 168 s. ISBN 9788024713144. info
 • DVOŘÁK, Radmil. Základy kinezioterapie. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. 104 s. ISBN 8024406098. info
  recommended literature
 • SMOLÍKOVÁ, Libuše and Miloš MÁČEK. Respirační fyzioterapie a plicní rehabilitace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 194 s. ISBN 9788070135273. info
 • MÁČEK, Miloš and Libuše SMOLÍKOVÁ. Pohybová léčba u plicních chorob : respirační fyzioterapie. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 147 s. ISBN 8071870102. info
Teaching methods
Practise:
Practical tuition in a smaller seminar group of students
Assessment methods
Demonstration of practical skills and satisfactory results of written examination test during and at the end of the term, oral examination at the end of the term (credit)
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
http://www.fsps.muni.cz/impact/uvod-do-fyzioterapie-1
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fsps/autumn2020/bp1803