bk2087 Psychologie sportu

Fakulta sportovních studií
jaro 2021
Rozsah
7/7/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Adam Blažej, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Petr Fiľo, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Pá 5. 3. 13:50–15:30 Virtuální místnost, Pá 26. 3. 10:05–11:45 Virtuální místnost, Pá 4. 6. 13:50–16:20 Virtuální místnost
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
bk2087/01: Pá 19. 3. 10:30–12:10 Virtuální místnost, Pá 7. 5. 9:40–11:20 Virtuální místnost, Pá 21. 5. 13:00–15:30 Virtuální místnost, A. Blažej
Předpoklady
( bp1031 Základy psychologie || bk1031 Základy psychologie || bp1243 Základy psychologie || bk1243 Základy psychologie || bp1256 Základy psychologie a sociologie || bk1256 Základy psychologie a sociologie || bp2031 Základy psychologie || bk2031 Základy psychologie || bp2256 Základy psychologie a sociologie || bk2256 Základy psychologie a sociologie || bp2342 Základy psychologie a sociologie || bk2342 Základy psychologie a sociologie || bk2027 Pádová technika || bp2027 Pádová technika ) && (! bp011p Psychologie sportu ) && (! bk011p Psychologie sportu ) && (! bp1087 Psychologie sportu ) && (! bk1087 Psychologie sportu ) && (! bp2087 Psychologie sportu ) && (! bp2264 Psychologie sportu ) && (! bk2264 Psychologie sportu ) && ! NOWANY ( bp011p Psychologie sportu , bk011p Psychologie sportu , bp1087 Psychologie sportu , bk1087 Psychologie sportu , bp2087 Psychologie sportu , bp2264 Psychologie sportu , bk2264 Psychologie sportu )
znalost obecných základů psychologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty aplikovat poznatky a dovednosti z psychologie obecné, vývojové a sociální do prostředí pohybových aktivit a sportu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- používat základní psychodiagnostické nástroje pro základní diagnostiku osobnosti sportovce, učitele tělesné výchovy a sportovního trenéra
- analyzovat psychologické problémy při provádění sportovního výkonu
- rozeznávat jednotlivé fáze motorického učení (potřeby)z pohledu psychologie sportu
- prakticky používat regulační prostředky pro regulaci předstartovních stavů a psychologického selhání
- využívat pravidla duševní hygieny sportovce pro udržení rovnováhy osobnosti sportovce
Osnova
 • 01. Systém psychologie sportu, historický vývoj, současné postavení psychologie sportu, typologie sportu
 • 02. Osobnost sportovce – schopnosti se vztahem ke sportovní činnosti
 • 03. Diagnostika osobnosti sportovce – temperament, výkonová motivace, pozornost, soustředěnost, agresivita, aspirace apod.
 • 04. Fáze motorického učení, plató efekt a křivka zapomínání
 • 05. Předstartovní, startovní a soutěžní stavy, psychologické selhání
 • 06. Regulační prostředky a principy regulace sportovce
 • 07. Sport a duševní zdraví, duševní hygiena sportovce
 • 08. Agresivita ve sportu
 • 09. Asertivita a její využívání při sportovní činnosti
 • 10. Koučování, úkoly kouče, dyadická interakce
 • 11. Psychomotorika a její využití při práci se sportovci
 • 12. Ontogeneze člověka se vztahem ke sportovní činnosti
Literatura
  povinná literatura
 • SLEPIČKA, Pavel, Václav HOŠEK a Běla HÁTLOVÁ. Psychologie sportu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 230 s. ISBN 8024612909. info
  doporučená literatura
 • SEILER, Roland a Andreas STOCK. Psychotrénink : ve sportu i v životě. 1. vyd. Praha: Olympia, 1996. 149 s. ISBN 8070334142. info
 • MACÁK, Ivan a Václav HOŠEK. Psychologie tělesné výchovy a sportu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. info
 • MACHAČ, Miloš, Helena MACHAČOVÁ a Jiří HOSKOVEC. Emoce a výkonnost [Machač, 1988]. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • VANĚK, Miroslav. Psychologie sportu [Vaněk, 1984]. 2., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 197 s. info
 • KODÝM, Miloslav. Psychologie tělesné výchovy : pro studium učitelství na 1. stupni základní školy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 181 s. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášek a seminářů.
Metody hodnocení
- seminární práce
- praktické využití psychodiagnostických metod
- ústní zkouška
- 80 % účasti na seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/jaro2021/bk2087