HEN528 Master thesis - preparatory seminar

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Dana Pantůčková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zapisuje student, ktery chce v dané,m semestru předložit bakalářskou práci. Za seminář lze získat kredity pouze jednou (i když je navštěvován déle než jeden semestr) a podmínkou získání kreditů je vložení finálního textu bakalářské práce do ISu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/HEN528