ZUR388 Specifics of online communication

Faculty of Social Studies
Spring 2012
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Supplier department: Department of Media Studies and Journalism - Faculty of Social Studies
Timetable
Tue 10:00–11:40 U35
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 26 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Synchronní a asynchronní komunikace. Absence neverbálních nápovědí. Specifika různých internetových prostředí. Anonymita. Disinhibice, sebeotevření (Self-disclosure). Kontrola nad komunikací.Snížení důležitosti fyzického vzhledu. Experimentování s online identitou. Vztahy na internetu. Lhaní na internetu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2012/ZUR388