SPRb1156 Fieldwork and supervision in social work

Faculty of Social Studies
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (seminar tutor)
Bc. Dana Peňázová (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work – Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work – Faculty of Social Studies
Timetable
each even Monday 10:00–13:40 P52
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Information about praxis and strengthening students resilience.
Learning outcomes
At the end of this course, students should be able to:
have an understanding of system of praxis;
strengthen their resilience;
Syllabus
  • Information about organisation
  • work with power of social workers
  • motivation to social work
Literature
  • KOTTLER, Jeffrey A. Profesní psychohygiena terapeuta : cvičení a náměty pro sebehodnocení, seberozvoj a péči o sebe sama. Translated by Petr Jochmann. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 183 s. ISBN 9788026203728. info
  • HÁJEK, Karel. Práce s emocemi pro pomáhající profese : tělesně zakotvené prožívání. Vydání třetí. Praha: Portál, 2012. 119 stran. ISBN 9788026202219. info
  • MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků : teorie, praxe, kazuistiky. Translated by Kateřina Lepičová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 151 s. ISBN 9788026201809. info
  • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. Šesté, v Portálu páté v. Praha: Portál, 2011. 147 stran. ISBN 9788073679224. info
  • NAVRÁTIL, Pavel and Monika PUNOVÁ. Praktické vzdělávání v sociální práci (Practical education in social work). 1st ed. Brno: TRIBUN, 2007. 187 pp. Edice pro praxi a supervizi v sociální práci. ISBN 978-80-7399-343-6. URL info
Teaching methods
lectures, workshops
Assessment methods
final project of praxis
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2020/SPRb1156