BLLC0111p Lékařská chemie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
Monika Šudáková (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Monika Šudáková
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13:00–14:50 B11/334
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu má student znalosti z chemie, které jsou nezbytné pro porozumění chemických principů uplatňujících se v dalších předmětech, zejména v biochemii. Rozumí vlastnostem roztoků a obecným fyzikálně chemickým zákonům. Má informace o vlastnostech prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii. Má přehled přehled o sloučeninách a reakcích uplatňujících se v metabolismu a o toxikologicky významných organických sloučeninách.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen:
- aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Úvod do předmětu. Disperzní soustavy. Difuze, koligativní vlastnosti. Osmotický tlak. Koloidně disperzní soustavy. Povrchově aktivní látky.
 • Roztoky elektrolytů, aktivita, iontová síla. Acidobazické reakce – základní pojmy, výpočty pH, hydrolýza solí, pufrační systémy.
 • Chemická termodynamika. Bioenergetika. Chemická kinetika.
 • Oxidačně redukční reakce – základní pojmy, elektrodový potenciál, vztah ke Gibbsově energii a rovnovážné konstantě. Biochemicky významné redoxní systémy. Rozpustnost solí, srážecí reakce.
 • Biologicky významné prvky a jejich sloučeniny.
 • Biologicky významné reakce a vztahy mezi organickými sloučeninami (přeměny alkoholů, citrátový cyklus, transaminace, oxidace a redukce).
 • Biologicky významné heterocyklické sloučeniny.
 • Struktura a vlastnosti monosacharidů, disacharidy, oligosacharidy.
 • Homopolysacharidy. Heteropolysacharidy.
 • Mastné kyseliny, triacylglyceroly, fosfolipidy, glykolipidy.
 • Steroidy. Steroidní hormony. Kalcioly. Eikosanoidy.
 • Kódované aminokyseliny – třídění podle polarity, závislost struktury na pH. Biochemické přeměny. Nekódované aminokyseliny.
 • Struktura proteinů. Příklady globulárních, fibrilárních a membránových proteinů. Biologicky aktivní peptidy. Glykoproteiny, hemoproteiny.
 • Nukleosidy. Nukleotidy. Nukleové kyseliny.
Literatura
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška skládající se ze dvou částí.
 • První část řešena elektronicky: výpočty koncentrace, pH, osmotického tlaku/osmolarity, jednoduché otázky vyžadující jednoslovné odpovědi nebo výběr z nabídnutých odpovědí, rozpoznání/pojmenování uvedených sloučenin.
 • Druhá část řešena písemně: aktivní kreslení strukturních vzorců a rovnic, aktivní odpovědi ke třem tématickým okruhům (obecná a anorganická chemie, organická chemie, statická biochemie). Otázky se týkají příslušných chemických principů a jejich pochopení.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BLLC0111p