BKET031 Medical and Nursing Ethics

Faculty of Medicine
Autumn 2003
Extent and Intensity
1.5/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MVDr. Halina Matějová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do lékařské etiky a bioetiky
 • Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice
 • Židovsko-křesťanská tradice, Islam a budhismus, etické kodexy
 • Základní etické teorie, moderní liberální proudy
 • Hodnota života, kvalita života
 • Smrt a umírání, přijetí diagnózy, pravda o diagnóze
 • Vztah -lékař, pacient, sestra
 • Práva člověka, práva pacienta, informovaný souhlas
 • Otázky ukončení života - euthanasie, inetrupce, DNR
 • Bioetická konvence Rady evropy, Helsinská deklarace
 • Experiment na člověku, zásady lékařského výzkumu
Literature
 • Fišerová, J.: Etika v ošetřovatelství
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice (Ethics). Brno: Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-310-4. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky II, Aktuální etická problematika některých lékařských oborů (Medical ethics - Selected chapters II, Contemporary ethical problems of some medical fields). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 67 pp. ISBN 80-210-2416-X. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly lékařské etiky III, Kodexy lékařské etiky a jiná etická doporučení (Medical ethics- Selected chapters III, Codes of Medical ethics and some other ethical guidelines). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 57 pp. ISBN 80-210-2417-8. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky IV. K etické problematice výzkumu za účasti lidských subjektů. (Selected Chapters in Medical Ethics IV. Research on Human Subjects.). Brno: Masarykova univerzita-fakulta lékařská, 2000. 65 pp. ISBN 80-210-2499-2. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice a vstřícném chování (Ethics). Praha: ČLS J.E. Purkyně, 1998. ISBN 80-85824-87-6. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Vybrané kapitoly z lékařské etiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 75 s. ISBN 80-210-1610-8. info
 • Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 29 s. ISBN 80-210-1057-6. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. Praha: Galén, 1994. ISBN 8085824035. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá každý týden během zimního semestru formou přednášky. Přednášku možno doplnit o temata, která studenty nejvíce zajímají. Je vítaná diskuse během přednášky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2003/BKET031