BKET031 Medical and Nursing Ethics

Faculty of Medicine
Autumn 2000
Extent and Intensity
1.5/0. 2 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
MUDr. Marcela Kutilová, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Anna Pijáčková, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Department of Medical Ethics - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do lékařské etiky a bioetiky
 • Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice
 • Židovsko-křesťanská tradice, Islam a budhismus, etické kodexy
 • Základní etické teorie, moderní liberální proudy
 • Hodnota života, kvalita života
 • Smrt a umírání, přijetí diagnózy, pravda o diagnóze
 • Vztah -lékař, pacient, sestra
 • Práva člověka, práva pacienta, informovaný souhlas
 • Otázky ukončení života - euthanasie, inetrupce, DNR
 • Bioetická konvence Rady evropy, Helsinská deklarace
 • Experiment na člověku, zásady lékařského výzkumu
Literature
 • Fišerová, J.: Etika v ošetřovatelství
 • Úvod do studia lékařské etiky a bioetiky. Edited by Marta Munzarová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita-Lékařská fakulta, 1995. 29 s. ISBN 80-210-1057-6. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá každý týden během zimního semestru formou přednášky. Přednášku možno doplnit o temata, která studenty nejvíce zajímají. Je vítaná diskuse během přednášky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2000/BKET031