ZLBI0121c Biology I - practice

Faculty of Medicine
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Virusy bakterií. 2. TÝDEN: Seminář: Věda a výzkum - metody poznávání, lidé, instituce, programy. Praktikum: Prokaryontní buňky. 3. TÝDEN: Seminář: Věda a výzkum - metody poznávání, lidé, instituce, programy. Praktikum: Eukaryontní buňky. Cytochemické metody studia buněk. 4. TÝDEN: Seminář: Přehled metod molekulární biologie. Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury. 5. TÝDEN: Seminář: Přehled metod molekulární biologie. Praktikum: Elektronová mikroskopie. 6. TÝDEN: Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie. Praktikum: Radioaktivní izotopy v buněčné biologii. 7. TÝDEN: Seminář: Moderní metody světelné mikroskopie. Praktikum: Vliv hlubokého zmrazení na buňky, testy viability. 8. TÝDEN: Seminář: Metody studia cytoskeletu. Praktikum: Testování cytotoxicity. 9. TÝDEN: Seminář: Metody studia cytoskeletu. Praktikum: Biomembrány. 10. TÝDEN: Seminář: Strategie studia buněčného cyklu. Praktikum: Analýza buněčného cyklu. 11. TÝDEN: Seminář: Strategie studia buněčného cyklu. Praktikum: Uchování a exprese genetické informace. 12. TÝDEN: Seminář: Molekulární disekce exocytózy a endocytózy. Praktikum: Mitotické dělení. 13. TÝDEN: Seminář: Molekulární disekce exocytózy a endocytózy. Praktikum: Lidský karyotyp. 14. TÝDEN: Praktikum: Zápočtový test. Internetové zdroje pro biomedicínu I. 15. TÝDEN: Praktikum: Kontrola protokolů. Zápočet.
Literature
  • SVOBODA, Augustin, Miroslav GABRIEL, Roman JANISCH, Marie KOPECKÁ, Iva SLANINOVÁ, David ŠMAJS, Jan ŠMARDA and Renata VESELSKÁ. Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část I. In Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část I. 2. vydání, dotisk. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002. 55 pp. Skripta pro posluchače lékařské fakulty. ISBN 80-210-1852-6. info
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2004/ZLBI0121c