ZLBI0121c Biology I-practice

Faculty of Medicine
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má poskytnout studentům přehled současných poznatků z molekulární biologie a biologie buňky v návaznosti na další teoretické obory lékařské fakulty.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Viry bakterií. 2. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická a submikroskopická struktura prokaryontní buňky. 3. TÝDEN: Praktikum: Mikroskopická struktura eukaryontní buňky; cytochemické metody studia buněk. 4. TÝDEN: Praktikum: Tkáňové a buněčné kultury. 5. TÝDEN: Praktikum: Metody studia ultrastruktury buněk elektronovou mikroskopií. 6. TÝDEN: Praktikum: Měření dynamiky syntézy a degradace RNA a proteinů pomocí radioizotopů. 7. TÝDEN: Praktikum: Kryobiologie, vliv hlubokého zmrazení na životaschopnost buňky; rozlišení živých a mrtvých buněk v kultuře. 8. TÝDEN: Praktikum: Hodnocení cytotoxicity. 9. TÝDEN: Praktikum: Biomembrány. 10. TÝDEN: Praktikum: Buněčný cyklus. 11. TÝDEN: Praktikum: Uchování a exprese genetické informace. 12. TÝDEN: Praktikum: Mitotické dělení. 13. TÝDEN: Praktikum: Zápočtový test. Karyotyp člověka. 14. TÝDEN: Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu I.
Literature
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
  • Renata Veselská a spolupracovníci: PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z BIOLOGIE. PROTOKOLY ČÁST I. Masarykova univerzita, Brno 2004. ISBN 80-210-3487-4
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2005/ZLBI0121c