VLVL9X61c Vnitřní lékařství blok 1 - pneumologie

Lékařská fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2/0. Dále klinika zajišťuje: 3 + 3 hod. - ČJ a AJ přednášek z Klinické onkologie (V. ročník), přednášku 2 hod. VI. roč., 10 seminářů VI. roč., 1 hod. před z Kl. onkologie - magistři. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (přednášející)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Kristián Brat, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Martina Doubková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Anna Hrazdirová (cvičící)
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvonne Staňková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marcela Tomíšková (cvičící)
MUDr. Pavel Turčáni, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Antonín Pokorný, CSc. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Libuše Vlasáková
Dodavatelské pracoviště: Klinika nemocí plicních a tuberkulózy - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X61c/09: Po 24. 9. až Pá 28. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/10: Po 14. 1. až Pá 18. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/11: Po 17. 12. až Pá 21. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/12: Po 3. 12. až Pá 7. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/15: Po 19. 11. až Pá 23. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/16: Po 5. 11. až Pá 9. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N01176
VLVL9X61c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLVL9X61c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VLCH0832c Chirurgie II - cvičení && ( VLVL9X65c Vnitřní lékařství - blok 5 || VLVL7X65c Vnitřní lékařství - blok 5 ) && ( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět patofyziologii dýchání, základním parametrům spirometrických vyšetření a krevních plynů, interpretaci rtg nálezu a základy ostatních diagnostických a terapeutických metod v pneumologii, včetně oxygenoterapie. Dále porozumí nejčastějším plicním onemocněním jako jsou plicní záněty, chronická obstrukční plicní nemoc, tuberkulóza, chronické astma,nádory plic a diagnostice a léčbě chronické respirační insuficience. Bude schopen použít informace v diferenciální diagnostice nejčastějších projevů plicních nemocí jako je dušnost, kašel, expektorace, bolesti na hrudníku, hemoptýza.
Osnova
  • Výuka je zaměřena na získání teoretických i praktických znalostí z celé šíře pneumologické problematiky. Praktická výuka probíhá u lůžka nemocného a pomocí demonstrací jednotlivých vyšetřovacích metod, teoretická výuka probíhá formou seminářů v posluchárně kliniky. 1. den: bronchogenní karcinom 2. den: CHOPN, bronchiální astma 3. den: tuberkulóza 4. den: plicní záněty 5. den: intersticiální plicní procesy
Výukové metody
Teoretická výuka probíhá formou seminářů (prezentací). Praktická výuka je zaměřena na seznámení s vyšetřovacími a léčebnými metodami v pneumologii a na praktickou ukázku jednotlivých plicních onemocnění na lůžkových odděleních (což předpokládá teoretické znalosti z patologické fyziologie, propedeutiky a farmakologie).
Metody hodnocení
Semestr je ukončen jednoduchým písemným testem znalostí v rozsahu probrané látky (multiple-choice test). Přepokladem získání zápočtu je 100% účast na výuce na klinice
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.