VLVL7X65c Vnitřní lékařství blok 5 - zátěžová funkční diagnostika a rehabilitace

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
MUDr. Pavel Homolka, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (cvičící)
MUDr. Michaela Sosíková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Pavel Vank (cvičící)
Mgr. Leona Dunklerová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Pavlová
Dodavatelské pracoviště: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL7X65c/01: Po 19. 3. až Pá 23. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/02: Po 5. 3. až Pá 9. 3. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/04: Po 28. 5. až Pá 1. 6. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/05: Po 14. 5. až Pá 18. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/06: Po 30. 4. až Pá 4. 5. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/07: Po 16. 4. až Pá 20. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/08: Po 2. 4. až Pá 6. 4. každý pracovní den 7:30–12:20 N03329
VLVL7X65c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLVL7X65c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLVL7X65c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VLVL7X65c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patologie II. - přednáška && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. && VLIM051p Imunologie - přednáška && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět interna V se zabývá základními funkčními testy ve vnitřním lékařství. Studenti budou schopni aplikovat základní koncepty vyšetření fyzickou zátěží při kardiovaskulárních respiračních onemocněních, onemocněních metabolických, neurologických atd. Zátěžové testování je rovněž nezbytnou součástí tréninku, který vede ke zvyšování fyzické výkonnosti, a to jak u osob zdravých, tak i u pacientů. Bezpečné zatěžování pacientů je úzce spojeno se spiroergometrickým vyšetřením. Výuka zahrnuje různé metody včetně seminářů, skupinových aktivit praktické práce atd. Výzkumná činnost pomáhá studentům lépe prostudovat předloženou náplň výuky předmětu interna V.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu znát:
- principy provádění, indikace a kontraindikace zátěžových testů v klinické a ambulantní praxi (zejména spiroergometrické vyšetření, základní principy funkční diagnostiky respiračních funkcí a vyšetřování autonomních nervových regulací)
- reakce organismu na různé typy zatížení a rozdíly mezi fyziologickými a patologickými reakcemi základních funkčních parametrů na fyzickou zátěž
- význam preskripce pohybové léčby ve vnitřním lékařství, zejména u pacientů s chorobami kardiovaskulárního či respiračního systému, a s poruchami metabolismu
- význam různých typů tréninku pro rehabilitační program kardiaků (I. - IV. fáze kardiovaskulární rehabilitace)
Osnova
 • Vnitřní lékařství (V. blok)
 • 1 ÚVOD
 • 2 REAKCE A ADAPTACE NA TĚLESNOU ZÁTĚŽ
 • 2.1 Transportní systém
 • 2.1.1 Dýchací systém
 • 2.1.2 Kardiovaskulární systém
 • 2.1.2 Energetický metabolizmus
 • 2.1.3 Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha
 • 2.1.4 Pohybový systém
 • 3 ZÁTĚŽOVÉ TESTY
 • 3.1 Charakteristika
 • 3.2 Indikace a kontraindikace
 • 3.3 Podmínky provádění zátěžových testů
 • 3.4 Kritéria hodnocení zátěžových testů
 • 3.5 Metodika
 • 3.6 Zvláštnosti zátěžového testování
 • 3.6.1 Zátěžové testy dětí a adolescentů
 • 3.6.2 Zátěžové testy v klinické diagnostice
 • 3.6.3 Zátěžové testy v léčebných a rehabilitačních programech
 • 3.6.4 Zátěžové testy různých skupin populace
 • 4 ZÁKLADY POHYBOVÉ LÉČBY A JEJÍ PRESKRIPCE
 • 4.1 Pohybová léčba - součást léčebné rehabilitace
 • 4.1.1 Základní definice a rozdělení
 • 4.1.2 Léčebná rehabilitace
 • 4.2 Preskripce pohybové léčby
 • 4.2.1 Základní zásady
 • 4.2.2 Druhy pohybových aktivit
 • 4.2.3 Fyziologická účinnost pohybových aktivit
 • 4.2.4 Intenzita zatížení
 • 4.2.5 Frekvence a trvání zatížení
 • 5 ZÁTĚŽOVÉ TESTY A POHYBOVÁ LÉČBA U VYBRANÝCH NEMOCÍ
 • 5.1 Nemoci srdce, cév a krve
 • 5.1.1 Funkční poruchy oběhového systému
 • 5.1.2 Vrozené srdeční vady
 • 5.1.3 Získané srdeční vady
 • 5.1.4 Akutní zánětlivá onemocnění
 • 5.1.5 Kardiomyopatie
 • 5.1.6 Ateroskleróza
 • 5.1.7 Ischemická choroba srdeční
 • 5.1.8 Chronické srdeční selhání
 • 5.1.9 Dysrytmie
 • 5.1.10 Systémová arteriální hypertenze
 • 5.1.11 Chronická ischemická choroba dolních končetin
 • 5.1.12 Anémie
 • 5.2 Nemoci dýchacího ústrojí
 • 5.2.1 Asthma bronchiale
 • 5.2.2 Chronická obstrukční bronchopulmonální choroba
 • 5.2.3 Restriktivní ventilační poruchy
 • 5.2.4 Cystická fibróza
 • 5.3 Nemoci trávicího ústrojí
 • 5.3.1 Vředová nemoc na žaludku a duodena
 • 5.3.2 Zácpa
 • 5.3.3 Hepatitis
 • 5.4 Metabolické a endokrinní nemoci a poruchy
 • 5.4.1 Obezita (exogenní, alimentární)
 • 5.4.2 Malnutrice (bílkovinná a energetická)
 • 5.4.3 Anorexia mentalis
 • 5.4.4 Diabetes mellitus
 • 5.4.5 Thyreopatie
 • 5.5 Jiné nemoci a poruchy
 • 5.5.1 Nemoci ledvin
 • 5.5.2 Osteoporóza
 • 5.5.3 Osteoartróza
 • 5.6 Příklady zátěžového funkčního vyšetření a preskripce pohybové léčby
 • 5.6.1 Chronické srdeční selhání a ICHS
 • 5.6.2 Asthma bronchiale
 • 5.6.3 Diabetes mellitus
 • 5.6.4 Další aktuální kazuistika
Literatura
Výukové metody
Výuka probíhá v týdenním bloku. Účast na stážích je povinná. Studenti pracují v 5-6. členných skupinách u lůžka nemocného. Součástí výuky jsou odborné semináře.
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2018/VLVL7X65c