BOZP0521c Zvětšovací pomůcky I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/1. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sylvie Petrová (cvičící)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
( BOGO0222p Geometrická optika II - před. && BOPR0444 Optická praktika IV - cv. ) || ( BTSR0432p Strabologie II - přednáška && BTKR0442p Rehabilitace binok. vid II-p && BTKK0431p Korekce a kont.čočky I - p )
(BOGO0222p && BOPR0444) || (BTSR0432p && BTKR0442p &&BTKK0431p)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit použití základních typů zvětšovacích pomůcek u pacientů s trvalým funkčním postižením zraku.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit použití základních typů zvětšovacích pomůcek u pacientů s trvalým funkčním postižením zraku.
Osnova
  • Úvod Klasifikace zrakově postižených Příčiny trvalého postižení vidění Hodnocení zrakové ostrosti Výběr a volba zvětšujících pomůcek Pomůcky pro zrakově postižené Nežádoucí účinky zvětšujících pomůcek Jednotlivé typy zvětšovacích pomůcek Lupy Bifokální zesilující skla Hyperkorekční brýle Dalekohledné lupové brýle Prizmatické dalekohledové lupové brýle Turmony-monokulární zvětšující pomůcky Prizmatické lupy a brýle pro osoby s normální zrakovou ostrostí Televizní lupy
Literatura
  • Rutrle, M.: Přístrojová technika - učební text pro oční optiky
  • Kraus, H. a kol.: Kompendium očního lékařství. Grada
  • HRACHOVINA, Václav a Hana DOŠKOVÁ. Zvětšovací pomůcky : učební texty pro studující optometrie. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. 21 s. ISBN 80-210-1854-2. info
Výukové metody
přednášky a praktická cvičení
Metody hodnocení
cvičení, zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BOZP0521c