BTKK0431p Korekce refrakčních vad dětského věku a kontaktní čočky I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sylvie Petrová (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. 10:00–13:50 KOM 257, Po 24. 2. 10:00–13:50 KOM 257, Po 2. 3. 10:00–13:50 KOM 257, Po 9. 3. 10:00–13:50 KOM 257, Po 16. 3. 10:00–13:50 KOM 257, Po 23. 3. 10:00–13:50 KOM 257, Po 30. 3. 10:00–13:50 KOM 257
Předpoklady
BOAF0333p Anatom.a fyziol. oka III-před.
BOAF0333p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento třísemestrální předmět didakticky studenty seznamuje se základními pojmy, v dalších semestrech upevňuje a studuje problematiku detailněji. Předmět poskytuje studentům vědomosti potřebné k dokonalé orientaci v problematice refrakčních vad oka a v možnosti jejich korekce v dětském věku. Prakticky si studenti ověřují nabyté vědomosti při cvičeních ve vyšetřovně a optické laboratoři na LF MU a na očních odděleních pracoviště dětského věku FNB. Cílem jsou ucelené znalosti v problematice refrakčních vad oka a všech okolností, které s nimi souvisí včetně vyšetření refrakčních vad a jejich korekce. Součástí předmětu je i seznámení s potřebnou teorií týkající se kontaktních čoček, kterou ve středisku pro výuku ověří i prakticky tak, aby po úspěšném složení předmětové zkoušky byli schopni zvládnout vlastní praktickou aplikaci včetně výběru nejvhodnější kontaktní čočky.
Výstupy z učení
Student je schopen:
- rozeznat rozdíly principů korekce brýlemi a kontaktní čočkou, specifika.
Osnova
  • Příznaky refrakčních vad malých a velkých. Zrakové potíže. Přídavné potíže. Vyšetřování a léčení refrakčních vad. Refrakční systém oka. Refrakce rohovkové plochy. Refrakce čočky. Optické vady oka patologické, druhy ametropie, povaha a výskyt refrakčních vad. Anomálie refrakce Hypermetropie: etiologie, optické podmínky, akomodace při hypermetropii, normální věkové změny, klinické příznaky a léčení. Myopie: etiologie, progrese myopie, patologická myopie, optické vlastnosti, klinické příznaky, prognóza a profylaxe, léčení. Astigmatismus: etiologie, druhy astigmatismu: pravidelný astigmatismus, příznaky a léčení, nepravidelný astigmatismus – druhy, příznaky, léčení. Anizometropie: vidění při anizometropii a léčení Afakie : etiologie a patologie afakie, optické vlastnosti a léčení. Anizeikonie: etiologie, druhy a příznaky, vyšetřování a léčení. Změny refrakce Fyziologické změny, patologické změny: dynamické - po úrazech, toxické – při glaukomu, zánětech, kataraktě a diabetu. Akomodace. Vlastnosti. Mechanismus. Fyzikální a fyziologická akomodace. Hranice a rozsah akomodace. Jevy sdružené s akomodací a únava akomodace. Patologické stavy akomodace. Konvergence. Anatomické a fyziologické podmínky konvergence . Volní a reflektorická Konvergence. Měření konvergence. Vztah mezi akomodací a konvergencí. Anomálie akomodace. Akomodace: nadměrná, spasmus, insuficience, obtížná, ochablost a paralýza akomodace a cykloplegie. Anomálie konvergence Insuficience, exces konvergence Zjišťování vízu, oftalmoskopie. Důležitost oftalmologického vyšetření. Zjišťování vidění na blízko a na dálku. Refraktometrie. Keratometrie. Subjektivní vyšetřovací metody ke zjištění refrakce. Vidění do dálky. Předpis skel na dálku a na blízko. Dynamická retinoskopie. Terminologie a základní dělení kontaktních čoček. Přehled materiálů používaných pro výuku kontaktních čoček, požadavky na materiál. Obecné typy aplikace, slzná čočka. Přední segment oka z hlediska aplikátora kontaktních čoček. Indikace, kontraindikace, možná poškození oka kontaktní čočkou, keratokonus. Pracovní postup při aplikaci kontaktních čoček, výběr vhodné kontaktní čočky. Vybavení kontaktologického pracoviště. Štěrbinová lampa, keratometrie - princip a metody vyšetření. Typy kontaktních čoček na našem trhu. Speciální kontaktní čočky. Prostředky péče o kontaktní čočky. Novinky v kontaktologii. Práce s odbornými našimi i zahraničními časopisy včetně presentací a diskuse studentů, opakování. Praktická cvičení: Zjišťování visu do dálky a na blízko. Oftalmoskopie. Objektivní metody zjišťování refrakce. Stanovení a ověření správné korekce. Subjektivní vyšetřovací metody ke zjištění refrakce. Určování svalové rovnováhy, binokulární vidění. Seznámení s pracovištěm pro aplikaci kontaktních čoček, práce s přístroji používaných při aplikaci, vlastní aplikace kontaktních čoček.
Literatura
  • Berke, P. Münschke: Screening. - prüfmethoden der optometrie, nakl. Heidelberg , 1996
  • ANTON, Milan. Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. 3. přeprac. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 96 s. ISBN 807013402X. info
  • PETROVÁ, Sylvie. Základy aplikace kontaktních čoček. 2004. vyd. Brno: NCONZO, 2004. 160 s. ISBN 80-7013-399-6. info
  • SKORKOVSKÁ, Šárka. Kontaktní čočky. Edited by Svatopluk Synek. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 91 s. ISBN 8070133872. info
  • Borish's clinical refraction. Edited by William J. Benjamin - Irvin M. Borish. 1st ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1998. xviii, 125. ISBN 0721656889. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
zápočet Písemné provedení rozboru refrakční vady včetně teoretického výběru kontaktní čočky dle zadaných parametrů,Gullstrandovo schématické oko, schématický anatomický nákres struktur oka a přídatných orgánů. Vícevýběrový test z probraného učiva, viz osnova předmětu (obsah přednášek), předpoklad minimální 85% úspěšnosti.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BTKK0431p