VSHE0221c Histology and Embryology I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2000
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (seminar tutor)
MUDr. Eva Daňková (seminar tutor)
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc. (seminar tutor)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jitka Šťastná, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
Department of Histology and Embryology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • 1. týden: Úvod do praktických cvičení. Zpracování tkání pro účely světelné mikroskopie - výklad a film. Demonstrace preparátů barvených různými technikami (hematoxylin-eosin/HE, hematoxylin-eosin-šafrán/HEŠ, AZAN, impregnace).
 • 2. týden: Zpracování tkání pro účely elektronové mikroskopie - výklad a film. Cytologie: Živočišná buňka ve světelném mikroskopu - demonstrace. Ultrastruktura buňky I. - Jádro.
 • 3. týden: Ultrastruktura buňky II. - Buněčné organely (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum, ribosomy, lyzosomy, peroxisomy, centriol).
 • 4. týden: Ultrastruktura buňky III. - Buněčné inkluze. Úprava buněčných povrchů a intercelulární spoje.
 • 5. týden: Složení periferní krve: Zhotovování a barvení krevních nátěrů. Práce s imerzním objektivem. Morfologie elementů periferní krve. Diferenciální bílý obraz krevní a hodnocení odchylek od normy.
 • 6. týden: Hemopoeza: Morfologie elementů kostní dřeně - vývojové řady.
 • 7. týden: Obecná histologie: Základy práce se světelným mikroskopem, nejčastější chyby při mikroskopování. Tkáň pojivová I - přehled vaziv. Preparáty: funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta.
 • 8. týden: Tkáň pojivová II - chrupavka a kost. Histogeneze kostní tkáně (osifikace). Preparáty: trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace.
 • 9. týden: Opakování praktických znalostí pojivových tkání, elementů periferní krve a kostní dřeně - řízené mikroskopování a videoprogramy.
 • 10. týden: Tkáň epitelová - epitely povrchové (krycí). Preparáty: ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra, kůže z bříška prstu.
 • 11. týden: Tkáň epitelová - epitel žlázový. Tkáň svalová. Preparáty: intestinum tenue, intestinum crassum, gl. parotis, gl. submandibularis, apex linguae, myokard - (HE a Heidenhain).
 • 12. týden: Tkáň nervová. Preparáty: cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická ploténka.
 • 13. týden: Opakování praktických znalostí tkáně epitelové, svalové a nervové - řízené mikroskopování a videoprogramy.
 • 14. týden: Mikroskopická anatomie. Mikroskopická stavba kardiovaskulárního systému. Preparáty: arterie a véna, aorta, vena cava, myokard.
 • 15. týden: Mikroskopická stavba lymfatických orgánů. Preparáty: lymphonodus, lien, thymus mladý a v involuci, tonsilla palatina, tonsilla lingualis. Zápočty.
Literature
 • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ and Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů (Histological practicals and methods of investigation of tissues and organs). První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 pp. ISBN 80-210-1774-0. info
Assessment methods (in Czech)
Praktická výuka je povinná; pro udělení zápočtu je nutná 100% účast a průběžná příprava (2-3 opakovací bloky).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
 • Enrolment Statistics (Spring 2000, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2000/VSHE0221c