CS

LF:VLFA0621c Pharmacology I - p - Course Information

VLFA0621c Pharmacology I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2006
Extent and Intensity
0/3/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Lenka Paráková (seminar tutor)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Department of Pharmacology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Timetable of Seminar Groups
VLFA0621c/01: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/02: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/03: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/04: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/05: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/06: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/07: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/08: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/09: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/10: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/11: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/12: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/13: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/14: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/15: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/16: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/17: No timetable has been entered into IS.
VLFA0621c/18: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
VSPF0521c Pathophysiol. - pract. train. && VSPA0521c Pat.anatm
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus
  • PLÁN PRAKTICKÉ VÝUKY FARMAKOLOGIE PRO III. ROČNÍK LF - VŠEOBECNÝ SMĚR jarní semestr šk. r. 2005/2006 1. t ý d e n (20. 2. - 24. 2. 2006) Téma: ÚVOD DO STUDIA FARMAKOLOGIE Náplň oboru, obsah teoretické a praktické výuky, povinné a doporučené učební texty. Úvod do recepturní terminologie. Výpočty ve farmakologii. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 2. t ý d e n (27. 2. - 3. 3. 2006) Téma: OBECNÉ ZÁSADY PRESKRIPCE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Lékařský předpis a jeho náležitosti. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis a zákonné předpisy o léčivech. Příprava na příští cvičení: Opakování - Latinská terminologie. Obecné zásady preskripce. Tuhé lékové formy. Cesty vstupu léčiva do organismu /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 3. t ý d e n (6. 3. 10. - 3. 2006) Téma: TUHÉ LÉKOVÉ FORMY PRO HROMADNOU VÝROBU A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVU (tablety, tobolky, prášky, čajové směsi). - způsob předepisování, ukázky. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ A PŘEZŮVKY !! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 4. t ý d e n (13. 3. - 17. 3. 2006) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY (čípky, masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). - způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky Praeparatio /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ 5. t ý d e n (20. 3. - 24. 3. 2006) Téma: ÚVOD DO EXPERIMENTÁLNÍ FARMAKOLOGIE Význam experimentu ve farmakologii. Pokusná zvířata. Etická stránka farmakologických experimentů. Vedení protokolu. Demonstrace aplikačních způsobů a vybraných účinků farmak na zvířeti. Příprava na příští cvičení: Opakování - Tuhé lékové formy. Přestup léčiv přes biologické bariéry. /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ Téma: POLOTUHÉ LÉKOVÉ FORMY (čípky, masti, krémy, pasty a další přípravky k aplikaci na kůži a na sliznice). - způsob předepisování, ukázky. Videozáznamy: Výroba tablet a čípků. Externí léčebné prostředky Praeparatio Příprava na příští cvičení: Opakování - Tuhé lékové formy. Přestup léčiv přes biologické bariéry. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ 6. t ý d e n (27. 3. - 31. 3. 2006) Téma: TEST Z LATINSKÉ TERMINOLOGIE TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO POVRCHOVOU APLIKACI (roztoky k potírání, obkladům a výplachům, kapky pro vnější užití, tekuté zásypy) - způsob předepisování, ukázky. Seminář: PŘESTUP LÉČIV PŘES BIOLOGICKÉ MEMBRÁNY Příprava na příští cvičení: Opakování - polotuhé lékové formy, léčebné prostředky pro vnější upotřebení. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 7. t ý d e n (3. 4. - 7. 4. 2006) Téma: TEKUTÉ LÉKOVÉ FORMY PRO VNITŘNÍ UŽITÍ (roztoky a kapky pro perorální aplikaci, aromatické vody, tinktury. Injekce a infuze). Požadavky na injekce. Videozáznam: Výroba injekcí a infuzí Příprava na příští cvičení: Osud léčiv v organismu. Úvod do farmakokinetiky. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO ! 8. t ý d e n (10. 4. - 14. 4. 2006) Téma: ÚVOD DO FARMAKOKINETIKY Základní farmakokinetické děje. Farmakokinetické parametry. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného intravaskulárního a extravaskulárního podání léčiva. Praktický výpočet základních farmakokinetických parametrů po i.v. a p.o. aplikaci. Příprava na příští cvičení: Opakování latinské terminologie. Farmakokinetické výpočty. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN KALKULAČKY, PRAVÍTKO ! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 9. t ý d e n (17. 4. - 21. 4. 2006) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.) /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ 10. t ý d e n (24. 4. - 28. 4. 2006) Téma: VYUŽITÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKY VE FARMAKOKINETICE. Modelování farmakokinetických procesů pomocí počítačových programů. Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva. Úprava dávkování při poruchách ledvinných funkcí. Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18/ Téma: DOKONČENÍ OBECNÉ RECEPTURY Plynné lékové formy, ukázky. Výpočet dávek pro děti. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Opakování předpisu hromadně vyráběných přípravků. Práce s příručkami a databázemi (Pharmaindex, Remedia compendium, Vademeca, AISLP atd.) Příprava na příští cvičení: Opakování receptury. Základy farmakologie periferního nervového systému. /Skupiny: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17/ 11. t ý d e n (1. 5. - 5. 5. 2006) Téma: Seminář: FARMAKOLOGIE PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU - úvodní část. Terminologie, neurotransmise vperiferním nervovém systému, adrenergní a cholinergní receptory, agonisté a antagonisté. Funkční význam a možnosti farmakologického ovlivnění sympatiku a parasympatiku. Příprava na příští cvičení: Farmakologie cholinergního nervového systému. Souhrnné opakování probrané látky. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 12. t ý d e n (8. 5. - 12. 5. 2006) Téma: TEST Z PROBRANÉ LÁTKY (následně diskutovaný). Oprava testu z latinské terminologie Seminář: CHOLINOTROPNÍ LÁTKY Receptory parasympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících cholinergní systém. Videozáznam: Farmakologie VNS - cholinergní transmise. Počítačová simulace farmakologických účinků. Příprava na příští cvičení: Souhrnné opakování obecné receptury. Farmakologie sympatického (adrenergního) nervového systému. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 13. t ý d e n (15. 5. - 19. 5. 2006) Téma: Seminář: SYMPATOTROPNÍ LÁTKY. Receptory sympatiku, farmakologie látek aktivujících a blokujících adrenergní systém. Videozáznam: Ovlivnění beta receptoru. Úvod do speciální receptury sympatotropních a parasympatotropních látek: - periferní analeptika, bronchodilatancia, spazmolytika, miotika a mydriatika. NA PŘÍŠTÍ TÝDEN PLÁŠTĚ!! /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 14. t ý d e n (22. 5. - 26. 5. 2006) Téma: TEST Z OBECNÉ RECEPTURY. PRAKTICKÁ PŘÍPRAVA VYBRANÝCH LÉKOVÝCH FOREM. (tobolky, prášky, čípky, tekutý zásyp, roztoky, masti) /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 15. t ý d e n (29. 5. - 2. 6. 2006) Téma: ÚVOD DO FYTOFARMAKOLOGIE. Obsahové látky v léčivých rostlinách, užití, základy přípravy. Ukázky čajů a rostlinných výluhů s ochutnávkou. Opravné a náhradní testy. ZÁPOČTY. /Skupiny: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18/ 1.
  • 2.
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá dvousemestrálne, formou prednášek (kontinuálne po celý semestr) a cvicení, vše je povinné. Ukoncení - rigorózní zkouška složená ze 2 cástí: I. praktická cást -preskripce léku, II. teoretická cást - ústní projev, student si vylosuje 1 otázku ze všeobecné farmakologie, 1 otázku ze speciální farmakologie, 2 otázky na detail (konkrétní lécivo); a písemný projev (test z lékové preskripce, multivýberový test).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2006/VLFA0621c