VSBI0222c Biology II - practice

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (seminar tutor)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
Mgr. Vítězslav Kříž, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Eva Horáčková (assistant)
Mgr. Hana Hříbková (assistant)
Debora Ledahudcová (assistant)
Eva Skalová (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Department of Biology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VSBI0222c/01: Tue 13:00–15:30 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), J. Neradil
VSBI0222c/02: Thu 7:30–10:00 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 7:30–10:00 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/03: Thu 10:10–12:40 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 10:10–12:40 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/04: Tue 13:00–15:30 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3), J. Neradil
VSBI0222c/05: Thu 7:30–10:00 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 7:30–10:00 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/06: Thu 10:10–12:40 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 10:10–12:40 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/07: Mon 13:00–15:30 N01019b, except Mon 19. 2. ; and Mon 19. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/08: Mon 13:00–15:30 N01019b, except Mon 19. 2. ; and Mon 19. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/09: Thu 13:00–15:30 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/10: Thu 13:00–15:30 N01019b, except Thu 22. 2. ; and Thu 22. 2. 13:00–15:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/11: Wed 14:00–16:30 N01019b, except Wed 21. 2. ; and Wed 21. 2. 14:00–16:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/12: Wed 14:00–16:30 N01019b, except Wed 21. 2. ; and Wed 21. 2. 14:00–16:30 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/13: Tue 10:10–12:40 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 10:10–12:40 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/14: Tue 10:10–12:40 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 10:10–12:40 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/15: Tue 7:30–9:20 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 7:30–9:20 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/16: Tue 7:30–9:20 N01019b, except Tue 20. 2. ; and Tue 20. 2. 7:30–9:20 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/17: Wed 16:40–19:10 N01019b, except Wed 21. 2. ; and Wed 21. 2. 16:40–19:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/18: Wed 16:40–19:10 N01019b, except Wed 21. 2. ; and Wed 21. 2. 16:40–19:10 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/19: Fri 10:30–13:00 N01019b, except Fri 23. 2. ; and Fri 23. 2. 10:30–13:00 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
VSBI0222c/20: Fri 10:30–13:00 N01019b, except Fri 23. 2. ; and Fri 23. 2. 10:30–13:00 A1/609 - IBA (A1,6.p, Kamenice 3)
Prerequisites (in Czech)
VSBI0121c Biology I-pract.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Syllabus (in Czech)
  • 1. TÝDEN: Praktikum: Vertikální přenos genetické informace 2. TÝDEN: Praktikum: Genealogie, autosomální dědičnost 3. TÝDEN: Praktikum: Gonosomální dědičnost 4. TÝDEN: Praktikum: Odchylky od mendelovské genetiky 5. TÝDEN: Praktikum: Praktické aspekty genetiky člověka 6. TÝDEN: Praktikum: Genetické poradenství, prenatální diagnostika, preimplantační diagnostika 7. TÝDEN: Praktikum: Genetika populací 8. TÝDEN: Praktikum: DNA diagnostika 9. TÝDEN: Praktikum: Restrikční mapování 10. TÝDEN: Praktikum: Základy genového inženýrství 11. TÝDEN: Praktikum: Praktické aplikace metod molekulární genetiky 12. TÝDEN: Praktikum: Zápočtový test.Genetická toxikologie 13. TÝDEN: Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu II 14. TÝDEN: Praktikum: Kontrola protokolů, zápočet
Literature
  • Veselská, Renata - Šmajs, David - a kolektiv: Praktická cvičení z biologie. Protokoly - část II. Masarykova univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-210-3644-3
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART and Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty (General Biology for Medical Faculties). 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 pp. ISBN 80-86022-46-3. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught last offered.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/VSBI0222c