ZLHE0221c Histology and Embryology I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2007
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (seminar tutor)
doc. MUDr. Jitka Šťastná, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
Department of Histology and Embryology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
ZLHE0221c/21: Tue 13:40–15:20 F01B1/126
ZLHE0221c/22: Fri 14:30–16:10 F01B1/126
ZLHE0221c/23: Tue 13:40–15:20 F01B1/126
ZLHE0221c/24: Fri 14:30–16:10 F01B1/126
Prerequisites (in Czech)
ZLAN0131s Anatomy I - seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • 1. týden: Poslání praktických cvičení, organizace práce a studijní pomůcky. Úvod do histologických vyšetřovacích metod. Přehled způsobů přípravy buněk a tkání pro pozorování ve světelném a elektronovém mikroskopu. Vyšetřování tvrdých tkání v histologii. (Výklad a film). 2.týden: Cytologie. Ultrastruktura buněčného jádra (interfáze a mitóza) a buněčných organel I (mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum a lyzosomy). Pomůcky: Atlas elektronově mikroskopických snímků. 3. týden: Ultrastruktura buněčných organel II (peroxisomy, centriol). Buněčné inkluze. Buněčný povrch a spoje mezi buňkami. Pomůcky: Atlas elektronově mikroskopických snímků. 4. týden: Obecná histologie. Složení krve: Cytomorfologie červených a bílých krvinek. Diferenciální bílý krevní obraz a hodnocení odchylek od normy. Krevní destičky. Pomůcky: Nátěr z periferní krve člověka. 5. týden: Krvetvorba (hemopoeza): Vývoj erytrocytů. Vývoj leukocytů. Kostní dřeň a další hemopoetické orgány. Pomůcky: Nátěr z kostní dřeně člověka. 6. týden: Demonstrace výsledků barvení struktur pomocí základních metod /hematoxylin-eosin (HE), hematoxylin-eosin-šafrán (HEŠ) a azan (azokarmín-anilinová modř-oranž G)/. Zásady správného mikroskopování a nejčastější chyby. Tkáň epitelová: Přehled povrchových (krycích) epitelů. Preparáty: Ren, vesica fellea, trachea, oesophagus, ureter, palpebra. 7. týden: Tkáň epitelová: Žlázový epitel - příklady. Resorpční a respirační epitel, smyslový epitel. Preparáty: Intestinum tenue, gl. parotis, gl. submandibularis, papilla vallata (chuťové pohárky). 8. týden: Tkáň pojivová I: Přehled vaziv. Preparáty: Funiculus umbilicalis, oesophagus, zadní segment oční, lien, aorta. 9. týden: Tkáň pojivová II: Chrupavková a kostní tkáň stavba a výskyt. Osifikace kostní tkáně. Preparáty: Trachea, auricula, elastická chrupavka, kost lamelózní, chondrogenní osifikace. 10. týden: Tkáň svalová hladká, kosterní a srdeční. Mechanismus svalového stahu. Preparáty: Apex linguae, intestinum crassum, myokard (HE a Heidenhain). 11. týden: Tkáň nervová: Neuron, výběžky a telodendrie. Neuroglie. Preparáty: Cortex cerebri, cerebellum, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv, motorická ploténka. 12. týden: Mikroskopická anatomie a embryologie. Přehled stavby srdečně cévní soustavy: srdce, tepny a žíly, vlásečnice. Preparáty: Myokard, arterie a véna, aorta, vena cava. EM atlas: Typy vlásečnic. 13. týden: Přehled stavby lymfatických orgánů. Preparáty: Thymus, lymphonodus, lien, tonsillae (palatina et lingualis). 14. týden: Přehled stavby dýchacího systému. Preparáty: Concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo. 15. týden: Konzultace a zápočty.
Literature
  • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ and Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů (Histological practicals and methods of investigation of tissues and organs). První. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 1998. 162 pp. ISBN 80-210-1774-0. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínky pro udělení zápočtu: 1. Absolvování všech praktických cvičení. 2. Absolvování 3 opakování, hodnocených bodově (100-60-25-0 bodů). 3. Minimální počet získaných bodů: 180
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021, spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2007/ZLHE0221c