MIOC0231p Intensive nursing care at Surgical medicine I - lecture

Faculty of Medicine
Spring 2014
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (lecturer)
MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (lecturer)
Zdeňka Naiderová (assistant)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (assistant)
Hana Půčková (assistant)
Guaranteed by
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Department of Surgery - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Supplier department: Department of Surgery - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 17. 2. to Thu 24. 4. Thu 9:00–11:30 428-stara KAM2
Prerequisites (in Czech)
MIOS0121 Nurs. care at Resusc. and IM I && MIOA011c Nursing care at Anesth. pract.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie.
Identifikace problémů chirurgického pacienta/klienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech, poranění v chirurgii jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů/klientů s chirurgickým onemocněním se zaměřením na intenzivní péči
Syllabus (in Czech)
 • Přednášky:
 • 1. týden: Chirurgie štítné žlázy.
 • Oš. péče o klienta s onemocněním štítné žlázy
 • 2. týden: Chirurgie velkých cév.
 • Oš. péče u chirurgických zákroků velkých cév
 • 3. týden: Urologi
 • Oš. péče v urologii
 • 4. týden: Chirurgie žlučníku a žlučových cest.
 • Oš. péče u klienta s onem žlučníku a žlučových cest
 • 5. týden: Chirurgie malé pánve.
 • Oš. péče o klienta před, v průběhu a po chirurgickém zákroku v oblasti malé pánve
 • 6. týden: Minimálně invazivní metody.
 • 7. týden: Chirurgie gastroduodena.
 • Oš. péče u pacienta s onemocněním gastroduodena
 • 8. týden: Chirurgie prsní žlázy.
 • Oš. péče o klienta s onemocněním štítné žlázy
 • 9. týden: Chirurgie jater.
 • Ošetřovatelská péče o klienta onemocněním jater
 • 10. týden: Chirurgie pankreatu a sleziny.
 • Oš. péče o klienta s onemocněním pankreatu a sleziny
 • 11. týden: Chirurgie tenkého, tlustého střeva a rekta.
 • Oš. péče o klienta s onemocněním tenkého a tlustého střeva, rekta
 • 12. týden: Náhlé příhody břišní.
 • Oš. péče o klienta s NPB
 • 13. týden: Chirurgie jícnu
 • Oš. péče o klienta s onemocněním jícnu.
 • 14. týden: Chirurgie plic, mediastina.
 • Oš. péče o klienta s onemocněním plic a mediastina
 • 15. týden: Popáleniny
 • Oš. péče o klienta s popáleninami
Literature
  required literature
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 591 s. ISBN 8024702304. info
 • Ošetrovateĺstvo 2 :koncepcia, ošetrovateĺský proces a prax. Edited by Barbara Kozierová. 1. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1995. xvii, 839-. ISBN 80-217-0528-0. info
 • KUBICOVÁ, Ľudmila. Chirurgické ošetrovateľstvo. [1. vyd.]. Martin: Osveta, 2000. 119 s. ISBN 8080630496. info
 • Nejedlá, M.; Svobodová, H.; Šafránková, A. Ošetřovatelství III/2. Praha: Informatorium 2004. ISBN 80-7333-031-8
 • RICHARDS, Ann and Sharon EDWARDS. Repetitorium pro zdravotní sestry. Translated by Simona Šeclová. Vyd. 1. české. Praha: Grada, 2004. 376 s. ISBN 8024709325. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • ČERVINKOVÁ, Eliška. Ošetřovatelské diagnózy. Vyd. 2., dopl. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 165 s. ISBN 8070133325. info
 • DOENGES, M. and M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DUDA, Miloslav. Práce sestry na operačním sále. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 389 s. ISBN 8071696420. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
Teaching methods (in Czech)
Předmět je vyučován formou - přednášky.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je ukončen zkouškou.
Vypracování a obhajoba ošetřovatelské kazuistiky.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on the extent and intensity of the course: probíhá 10 týdnů.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2014/MIOC0231p