OV4_DF1 History of Philosophy 1

Faculty of Education
Autumn 2001
Extent and Intensity
0/0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Marie Baráčková
Prerequisites (in Czech)
NOW ( OV4_SDF1 History of Philosophy 1 Semina )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Filosofie-obtížnost definice. Filosofie, údiv, mezní situace. Věda, filosofie, mytologie. Miléťané a Pýthagorás. Hérakleitos versus Parmenidés? Mladší fysikové a atomisté. Sókratés versus sofisté. Platón versus Platón? Aristotelés a Platón. Helénismus-základní problém doby a jeho filosofické řešení. Novoplatonismus jako protipól křesťanství? Raně křesťanské myšlení. Patristika. Křesťanské myšlení scholastické. Renesanční myšlení. Předpoklady pro vznik novověkého myšlení a jeho záklané motivy. F.Bacon.
Literature
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : (od Thaleta k Rousseauovi). 2. rozš. vyd. Praha: Paseka, 1999. 374 s. ISBN 8071852430. info
  • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
  • BRUGGER, Walter. Filosofický slovník. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994. 639 s. ISBN 802060409X. info
  • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filosofie [SPN, 1962]. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 187 s. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: přednáška
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2001/OV4_DF1