SZ6108 Special Needs Education II

Faculty of Education
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
(! SZ6005 Special and Inclusive Education ) && (! NOWANY ( SZ6005 Special and Inclusive Education )) && ( SPp409 Special Needs Education I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Specification of individual differences in education of children/pupils with different forms and degree of special educational needs.
Learning outcomes
- The student will acquire basic theoretical knowledge within individual forms and grades of GMP;
- The student will deepen the basic terminology related to the fields of special education.
Syllabus
 • • Child / pupil with impaired communication skills, his / her education and support, communication, possibilities of speech therapy intervention.
 • • A child / pupil with a hearing impairment or with a weakening of hearing perception, his / her education and support, principles of communication.
 • • Child / pupil with specific learning disabilities, his / her education and support, dyslexia characteristics, dysgraphia, dysortography, dyscalculia. Promoting functional literacy.
 • • Child / pupil with disabilities, education and support.
 • • Child / pupil with chronic disease and its impact on education.
 • • Child / pupil with visual impairment or impaired visual perception, education and support.
 • • Child / pupil with mental disability or cognitive impairment, education and support.
 • • Child / pupil with autism spectrum disorders - PAS, his / her education and support.
 • • Child / pupil at risk of behavioral disorders, with problems / behavioral disorders his / her education and support.
Literature
  required literature
 • Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Edited by Viktor Lechta. Vydání první. Praha: Portál, 2010. 435 stran. ISBN 9788073676797. info
 • HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí : obrat k dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Vydání první. Praha: Portál, 2004. 228 stran. ISBN 8071788880. info
  recommended literature
 • VOJTOVÁ, Věra. Kapitoly z etopedie I. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti (Aspects of Special Education for Children with Behavioural Disorders. Current Approaches to Children with Behavioural and Emotional Disorders). 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 pp. ISBN 978-80-210-6311-2. info
 • VALENTA, Milan, Oldřich MÜLLER, Marie VÍTKOVÁ, Jan MICHALÍK, Zdeňka KOZÁKOVÁ, Petra JURKOVIČOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Iva STRNADOVÁ and Monika MUŽÁKOVÁ. Psychopedie : teoretické základy a metodika. 5. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2013. 495 pp. ISBN 978-80-7320-187-6. info
 • KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ and Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 103 pp. ISBN 978-80-7315-229-1. info
 • HORÁKOVÁ, Radka. Sluchové postižení : úvod do surdopedie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 159 s. ISBN 9788026200840. info
 • FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ and Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. (Education of Pupils with Physical Disability. Texts for Distance Education). Brno: Paido, 2012. 222 pp. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení : dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. 11. vyd. Praha: Portál, 2009. 263 s. ISBN 9788073675141. info
Teaching methods
Presentation of particular types of special educational needs, their manifestations. Categorization. Discussion over specified topics and literature. Preparation of materials for seminar work - case studies.
Assessment methods
Test with open questions. Conditions and evaluation will be specified by teachers in IS.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2019/SZ6108