SV4BP_ZPs2 Základy psychologie 2

Pedagogická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniela Cincibus Vacková (pomocník)
Garance
PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.
Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Štěpařová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 12:30–14:10 učebna 37
Předpoklady
Předmět navazuje na Základy psychologie 1 (seminář a přednáška). Předpokladem je znalost základních pojmů v rozsahu předcházejících sylabů předmětů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je integrativní systematizace poznatků a jejich uplatnění v rámci studia celé osobnosti. Předmět tvoří základní stavební kameny pro další studium psychologických, ale i pedagogických disciplín a praktickou přípravu studentů v profesi sociálního pedagoga, ale i v sebepoznání a orientaci v praktickém denním životě. Náplní předmětu je kritický pohled na teorie osobnosti. Studenti budou pátrat v primárních pramenech po koncepcích jednotlivých autorů a pokusí se je zhodnotit a zážitkovým způsobem předat kolegům. Na konci kurzu bude student schopen porozumět primárním pramenů, bude schopen jejich interpretace a kritickému zhodnocení.
Osnova
  • Psychologie osobnosti (integrativní seskupování předchozích poznatků). Struktura osobnosti, psychické vlastnosti, temperament, emocionalita, schopnosti.***** Typy osobnosti, typologie extraverze a introverze, konstituční typologie, vrstvy a faktory osobnosti.***** Vybrané teorie osobnosti: psychoanalýza, neopsychoanalýza, behaviorismus, moderní teorie učení, systémové pojetí osobnosti, Lewinova teorie pole, fenomenologické pojetí osobnosti, humanistické teorie osobnosti, kognitivistické pojetí osobnosti.
Literatura
  • PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 359 s. ISBN 80-7178-737-X. info
  • DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Translated by Karel Balcar. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. 175 s. ISBN 80-7178-766-3. info
  • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti :člověk v zrcadle vědomí a jednání. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 s. ISBN 80-85947-80-3. info
  • NAKONEČNÝ, Milan. Psychologie osobnosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995. 336 s. ISBN 8020005250. info
  • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti [Říčan, 1975, 3. vyd.]. 3. vyd. Praha: Orbis, 1975. info
Výukové metody
přednášky, prezentace projektů skupin
Metody hodnocení
Předpokladem získání kolokvia je úspěšné absolvování znalostních testů v průběhu semestru dle zadaných a probíraných témat. Poté je třeba zpracovat níže zadanou seminární práci a odprezentovat ji na semináři dle stanoveného časového harmonogramu.
Informace učitele
Smyslem seminární práce je vypracovat esej (rozsah cca 3 - 4 strany) vycházející ze studia literatury a vlastních úvah nad sebou a druhými. Student v práci prokáže znalost jedné z vybraných teorií osobnosti i schopnost vytvořit zajímavý text (vtipný děj, originalita, elaborace scén apod.), který v semináři přečte s patřičným dramatickým projevem odpovídajícím povaze textu. Studium (četba) alespoň jednoho primárního pramene (Jung, Freud, Adler, Fromm a další) je součástí samostudia. Podmínkou přípravy eseje je studium minimálně třech primárních pramenů. Podmínky pro vypracovaní eseje (kritéria pro hodnocení): Ve smyšleném příběhu vystupují minimálně dvě postavy, jedna z postav je autor(ka) Jedna z postav je popsaná podle zvolené teorie (typologie) osobnosti Osoby mezi sebou v příběhu jednají a z tohoto jednání jsou zřejmé jejich vlastnosti, charakter, zaměřenost (motivace) atd. Příběh nemusí odpovídat reálným životním situacím autora(ky), může být zasazen do libovolného prostředí, které je (dle úvah autora) provázané s jednáním postav.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.