BIp004 Neživá příroda 2

Pedagogická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:40 učebna 7
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BIp004/01: Po 7:30–8:15 laboratoř 83, V. Vávra
BIp004/02: Po 9:20–10:05 laboratoř 83, V. Vávra
BIp004/03: Po 14:50–15:35 laboratoř 83, J. Štelcl
BIp004/04: Po 16:40–17:25 laboratoř 83, J. Štelcl
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu BIp002 Neživá příroda 1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu BIp004 Neživá příroda 2 získá student představu o vzniku a stavbě planety Země a seznámí se se základními endogenními a exogenními geologickými procesy. Obdrží základní informace o geologické stavbě České republiky a o jejím geologickém vývoji od proterozoika až po současnost. Získané informace bude student schopen interpretovat ve zjednodušené formě ve výukovém procesu na základních školách.
Osnova
 • 1. Úvod do studia geologie, vznik a stavba Země, geofyzikální model vnitřní stavby Země, jádro, plášť a zemská kůra: složení, fyzikální a chemické vlastnosti, charakteristika litosféry, hydrosféry, atmosféry a biosféry – význam pro život a člověka. 2. Principy deskové tektoniky, hlavní typy tektonických rozhraní, seizmická činnost, horké skvrny. 3. Endogenní geologické procesy: magmatismus, metamorfismus, diastrofismus. 4. Exogenní geologické procesy: činnost podzemní a povrchové vody, činnost ledu, činnost větru, geologická činnost člověka. 7. Regionální geologie České republiky – Český masiv, Západní Karpaty 8. Historická geologie – geologické éry a jejich paleogeografická, klimatologická, geologická a biologická charakteristika, vývoj života na Zemi.
Literatura
 • http://pruvodce.geol.morava.sci.muni.cz/
 • http://pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz/
 • http://mineralogie.sci.muni.cz/
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky. Praha: Academia Praha, 2002. 436 s. Ediční číslo 2483. ISBN 80-200-0914-0. info
 • GÁBA, Zdeněk. Geologické vycházky Českou republikou. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002. 493 s. ISBN 80-7184-883-2. info
 • KACHLÍK, Václav. Základy geologie. Edited by Ivo Chlupáč. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 342 s. ISBN 8024602121. info
 • ZAPLETAL, Jan. Základy geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. 93 s. ISBN 8070678550. info
 • ANDRESKA, Jan. Geologie a biologie pro studenty pedagogiky I. stupně základních škol. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 219 s. ISBN 80-85866-46-3. info
 • KUMPERA, Otakar, Jan FOLDYNA a Vojtech ZORKOVSKÝ. Všeobecná geologie [Kumpera, 1988] a. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. info
 • ŠAJGALÍK, Ján. Geológia. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1986. 563 s. info
Výukové metody
Přednáška s elektronickou prezentací probíraných témat, jejich aktualizací a odkazem na literaturu.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při které se odpovídá na dvě vybrané otázky. Zkušební otázky jsou sestaveny v souladu se sylabem vyučovaného předmětu.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou k ukončení předmětu ústní zkouškou je udělení zápočtu z daného předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.