OVp017N History of Political Theories 2

Faculty of Education
Spring 2024
Extent and Intensity
1/2/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Marta Goňcová, CSc.
Department of Civics – Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics – Faculty of Education
Timetable
Wed 17:00–17:50 učebna 50
 • Timetable of Seminar Groups:
OVp017N/01: Wed 18:00–18:50 učebna 11, M. Goňcová
OVp017N/02: Wed 16:00–16:50 učebna 10, M. Goňcová
OVp017N/03: Wed 14:00–14:50 učebna 36, M. Goňcová
OVp017N/04: Wed 13:00–13:50 učebna 37, M. Goňcová
OVp017N/05: Wed 12:00–12:50 učebna 36, M. Goňcová
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course the students should be able to analyse political theories of the 20th and 21th century.
Learning outcomes
At the end of the course the students should be able to analyse political theories of the 20th and 21th century.
Syllabus
 • History of political theories in 20th century. Sociology in political theories of 20th century. Critical theory of Frankfurt school. Existencialism - human, freedom, society. Political philosophy of Christian personalism. Liberal notion of state and social justice. Totality in works of Arendt and Aron. Theory of democracy in 20th century (R. Dahl, K. Popper). Perspectives of post-capitalist and post-communist society - P. Berger, R. Dahrendorf, U. Beck, F. Fukuyama, A. and H. Toffler, S. Huntington, F. Zakaria, N. Chomsky, Y.N.Harari.
Literature
  required literature
 • Velké postavy politické filosofie. Edited by Jaromír Žegklitz, Translated by Roman Civín. Praha: Občanský institut. 223 s. ISBN 80-901659-5-8. 1996. info
 • HLOUŠEK, Vít and Lubomír KOPEČEK. Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie (Democracy. Theories, Models, Individualities, Conditions, Enemies and Perspectives of Democracy). 1st ed. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. 379 pp. Sborníky, svazek č.16. ISBN 80-210-3195-6. 2003. info
  recommended literature
 • BLACKWELL, Basil. Blackwellova encyklopedie politického myšlení. Edited by Janet Colemanová - William Connolly - Alan Ryan - David Miller, Trans. Vyd. 2., dotisk. Brno: Barrister & Principal. xiii, 560. ISBN 80-85947-56-0. 2003. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Krize demokracie ve 20.století a Evropa (Crisis of democracy in 20th century and Europe). první. Brno: Masarykova univerzita. 182 pp. ISBN 978-80-210-5346-5. 2010. info
  not specified
 • ZAKARIA, Fareed. Ten lessons for a post-pandemic world. First published. Great Britain: Allen Lane, an imprint of Penguin Books. x, 307. ISBN 9780241491652. 2020. info
 • DENEEN, Patrick J. Proč selhal liberalismus. Translated by Petruška Šustrová. Vydání první. Praha: Academia. 176 stran. ISBN 9788020030504. 2019. info
 • DOBIAŠ, Daniel, Marta GOŇCOVÁ, Vladimír GONĚC, Slavomír LESŇÁK, Jozef LYSÝ, Radovan RYBÁŘ and Radim ŠTĚRBA. Dekonstrukce demokracie? (Deconstruction of democracy?). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita. 212 pp. ISBN 978-80-210-8067-6. 2015. info
 • GOŇCOVÁ, Marta. Demokracie? (Democracy?). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 350 pp. ISBN 978-80-210-6487-4. 2013. info
Teaching methods
přednášky, semináře
Assessment methods (in Czech)
1. Práce v semináři jako předpoklad ZK. Připuštění ke ZK: aktivní 80% účast v seminářích, uznaná seminární práce (téma po konzultaci s vyučujícím). 2. Zkouška: 30 minut na písemnou přípravu 2 otázek, pak až ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2024/OVp017N