DISB003 Drama as Literature I

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/5. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 14/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is dealing with basics of drama theory and it's most important terms. Students are working with chosen dramatic plays. They focus on their formal essentials as well as on variety of their interpretations.

The course is inteded for first year students of DTS and it is mandatory for them.
The course is held in Czech.
Learning outcomes
At the end of the course student will be able to:
- understand and explain main terms of drama theory;
- do analysis of dramatic play;
- interpret dramatic play;
- compare texts from different time periods.
Syllabus
 • Main terms of drama theory
 • Main terms od literature theory
 • Methodology of drama analysis
 • Analysis of dramatic plays
 • Basic issues of drama theory in context of theatre history
Literature
  required literature
 • HOŘÍNEK, Zdeněk. Drama, divadlo, divák. Brno: JAMU, 2012.
 • OSOLSOBĚ, Ivo. Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci. Variace na téma Zichovy definice dramatického díla. In Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (editor). Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970, s. 11-46.
 • Mukařovský, Jan. “Dialog a Monolog.” Listy Filologické / Folia Philologica, vol. 67, no. 3/4, 1940, pp. 139–160.
 • VELTRUSKÝ, Jiří. "Dramatický text jako součást divadla" a "Drama jako literární dílo a divadelní představení". In Příspěvky k teorii divadla. Praha 1994, s. 77-101.
 • VELTRUSKÝ, Jiří. Drama jako básnické dílo. Edited by Ivo Osolsobě. Vyd. 1. Brno: Host, 1999. 168 s. ISBN 80-86055-60-4. info
 • LUKEŠ, Milan. Umění dramatu. Praha: Melantrich, 1987. info
  recommended literature
 • IBRAHIM, Robert a kol. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
 • PROCHÁZKA, Miroslav. O povaze dramatického textu. In Znaky dramatu a divadla. Praha 1988, s. 11-30.
 • POKORNÝ, Jaroslav. Složky divadelního výrazu. Praha: Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1946.
 • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Poetika [Aristoteles, 1962]. Praha: Orbis, 1962. info
 • ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění : teoretická dramaturgie [Zich, 1931]. V Praze: Melantrich, 1931. 408 s. info
Teaching methods
methodological lecture, self-study (3 tasks), drama analysis, consultations with teacher
Assessment methods
Three essays, oral exam. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro studenty prvního ročníku oboru Teorie a dějiny divadla.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/DISB003