DISB017 BA thesis seminar II

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/11. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught online.
Teacher(s)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (seminar tutor)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ilona Horváthová (seminar tutor)
Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives
Student consultations with the thesis advisor, which take place based on the needs of the student and with a view to the quality and completedness of the work. The diploma thesis addresses a scholarly issue at a level appropriate to the degree being pursued. In the diploma thesis the student must demonstrate the ability to work independently in keeping with academic standards, a knowledge and understanding of the relevant scholarly literature and the ability to analyze the issue under study.
Learning outcomes
write academic text
follow the citation style guides for published and unpublished sources
apply theatre studies theoretical knowledge in the analysis of the phenomenon
Syllabus
 • The goal of the diploma seminar is to assist the student in completing the diploma thesis and prepare for its successful defence. This timetable for the consultations is arranged on an individual basis.
Literature
  recommended literature
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996. 37 s. ISBN 8021302291. info
 • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. V Olomouci: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • NESVADBA, Ladislav. Jak psát diplomovou práci : metodická příručka. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Brně, 1989. 51 s. ISBN 8021000163. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • SEDLÁK, Jiří. Jak studovat a jak zpracovat seminární, ročníkovou a diplomovou práci? (Obsaž.). info
 • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
Teaching methods
Seminar discussion, individual consultations.
Assessment methods
The advisor awards the course-unit credit for the semester on the basis of progress made and student-advisor consultations.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/DISB017