PAM130 Andragogical Seminar

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Klára Harvánková (lecturer)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 C43
Prerequisites (in Czech)
PAN001 Andragogy I || PAM001 Andragogy I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Extend the theoretical preparation for andragogy real meetings and discussions with interesting people from the private and public sectors, who are competent in   the issue of development of human resources, actively engaged in personnel management, issues related to employability, with retraining, etc.   with     experts among adult education teachers, with   experts on economic issues related to human resource development and many other  ; motivate students to reflect on current issues     in the full range of adult education; to bring together people with long-acting     in the field of human resources in both the   government departments and the personnel departments in companies that bring students and their possible real application;
Learning outcomes
Upon completion of the course, the student will be knowledgeable about a broad range of career paths available to an andragogy expert on the labour market.
Syllabus
 • The names of the speakers and topics are published for each semester in ELF https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=3495#section-1
Literature
  recommended literature
 • PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník : lidské zdroje (Variant.) : Lidské zdroje : výkladový slovník : výchova, vzdělávání, péče, řízení. info
 • PALÁN, Zdeněk. Další vzdělávání ve světě změn. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2007. 72 s. ISBN 9788086723310. info
 • PALÁN, Zdeněk. Základy andragogiky. Praha: Vysoká škola J.A. Komenského, 2003. 199 s. ISBN 8086723038. info
 • PALÁN, Zdeněk. Vzdělávání dospělých a Evropa. Edited by Ladislav Rýznar. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 127 s. ISBN 8070418796. info
  not specified
 • strategie
 • LAZAROVÁ, Bohumíra, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Age management - strategie řízení zohledňující věk pracovníků (Management strategies taking into account the age of workers). 2011. URL info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra. Podmínky využití age managementu očima účastníků školení Age Management Training (The conditions for aplication age management strategies from teh view of AM training participants). 2011. info
 • FIŠER, Pavel, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David PÓČ, Milan VITURKA, Josef PITNER, Eduard BAKOŠ and Michaela HORŇÁKOVÁ. Krátkodobý realizační plán Strategie rozvoje lidských zdrojů Jihomoravského kraje na období 2010-2011. 2010th ed. Brno: Jihomoravský kraj, 2010. 142 pp. Základní rozvojový dokument pro rozvoj lidských zdrojů v Jihomoravském kraji a zapojení klíčových aktérů info
 • ČERYCH, Ladislav. České vzdělání a Evropa : strategie rozvoje lidských zdrojů v České republice při vstupu do Evropské unie : Program Phare, projekt č. CZ 9405-01-03-01. Praha: Sdružení pro vzdělávací politiku, 1999. 88 s. ISBN 8021103124. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta, 1999. 140 s. ISBN 8021021268. info
Teaching methods
discussion, lectures,
Assessment methods
Final is fulfilling requirements. Feedback, attendance at seminars is required - 1 absence with leave
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Přednostně je kurz určen pro studenty 3. a 4. semestru nav. mgr. studia.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PAM130