PB11PA3 Foundations of Education

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Klára Holíková (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Timetable
Mon 10:00–11:40 C33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
General Education
Introduces students into basic concepts and relations in Education as the behavioral science. It especially concerns the object of Education, its structure and relations to other disciplines, definition of basic categories of Education as the behavioral science: aims, content, forms, means, actors, principals of educational prcess - and their mutual relations. Further, the attention is also paid to possibilities of educational process, to relations of education, environment, and heredity, to main educational streams and ideas of 19th and 20th centuries.
At the end of this course, students should be able to: understand and be able to explain basic categories of education, discuss about aims, curriculum, means and ends of education, principals of educational process - and their mutual relations.
Syllabus
 • 1. Education as a science.
 • 2. System of educational sciences.
 • 3. Basic educational category: aims, ends, curriculum, methods, pupil and teacher.
 • 4. Aims of education.
 • 5. Curriculum, key competencies, White book, Educational framework programme, School educational framework programme.
 • 6. Agents of education. Educator, family education, school education.
 • 7. Theory of heredity, intelligence, educational environment, educational enthusiasm and pesimism.
 • 8. Educational princips.
 • 9. Subject and object of education and theri mutual relationship.
 • 10. Forms of education, Czech educational system.
 • 11. Alternative, experimental schools, deschooling.
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualizované a doplně. Praha: Portál, 2009, 481 stran. ISBN 9788073675035. info
  recommended literature
 • HENDRICH, Josef. Úvod do obecné pedagogiky. 3. vyd. Praha: Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1946, 156 s. URL info
 • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia. V Brně: nákladem Společnosti "nových škol", 1933, 280 s. URL info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995, 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • CHLUP, Otokar. Pedagogika : úvod do studia. Třetí doplněné vydání. V Praze: Státní nakladatelství v Praze, 1948, 310 stran. URL info
 • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky [Vorlíček, 1994]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994, 115 s. ISBN 80-7066-982-8. info
  not specified
 • JŮVA, Vladimír and Vladimír JŮVA. Úvod do pedagogiky (Introduction in pedagogy). In Úvod do pedagogiky. Brno: Paido, 1997. 3.dopl.vyd. ISBN 80-85931-39-7. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK and Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě (Communication in classroom). Vyd. 1. Praha: Portál, 2012, 293 pp. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • KAŠČÁK, Ondrej and Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009, 175 s. ISBN 9788089055982. info
 • KELLER, Jan and Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008, 183 s. ISBN 9788086429786. info
Teaching methods
Lectures
Assessment methods
Credit
Written test. Test is based on readings during whole semestr.
Examination
Written test. Test is based on lectures and study of basic literature.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PB11PA3