PGB003 Educational Theories

Faculty of Arts
Spring 2025
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (lecturer)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Prerequisites
PB11PA3 Foundations of Education || PGK11A12 Foundations of Education || PG11A12 Gen. Educ. Science || PGB002 Introduction Educational Sc. || PBB001 Foundations of Education || PGBK002 Gen. Educ. Science
The prerequisite is the exam from General Education in the Autumn Semester.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 0/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The discipline makes a link to General Education and focuses studentsattention to selected theories related to education. Among them, academic, congitive-psychological, personalistic, social, socio-cognitive, sporitual and technological theories play the main role.
Aim of this discipline is to gain knowledge of educational theories, understanding of theories and ability to evaluate critically each educational theories.
Learning outcomes
Upon completion of the course, the student will be able to:
- identify the specifics of the main educational theories in terms of goals, principles, curriculum, teacher-student relationship, forms and methods of teaching
- present the arguments used by the different educational theories to defend their principles
- expertly discuss the advantages and the limits of the solutions that each educational theories offers
Syllabus
 • 1. Spiritualistic theories (Steiner, waldorf, Maslow, Leonard, Ferguson)
 • 2. Personalist theories (New schools školy, Reddie, Neill)
 • 3. Psychocognitive theories (Piaget, Kohlberg, von Glasersfeld, Bruner)
 • 4. Social Cognitive theories (Vygotsky, Bandura)
 • 5. Social theories (Freire, Giroux, Shor, McLaren)
 • 6. Academic theories (accontability)
 • 7. Technological theories (ICT, McLuhan, Baudrillard, e-learning)
 • 8. Neoliberalism (Štech)
 • 9. Deschooling
Literature
  required literature
 • BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998, 247 s. ISBN 80-7178-216-5. info
 • POL, Milan. Škola v proměnách (School in transformations.). 1. plus 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 196 pp. ISBN 978-80-210-4499-9. info
  recommended literature
 • VYGOTSKIJ, Lev Semenovič and Jan PRŮCHA. Psychologie myšlení a řeči. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 135 s. ISBN 8071789437. info
 • WATZLAWICK, Paul, Don D. JACKSON and Janet Beavin BAVELASOVÁ. Pragmatika lidské komunikace :interakční vzorce, patologie a paradoxy. Translated by Barbora Zídková - Zbyněk Vybíral. Vyd. 1. Hradec Králové: Konfrontace, 1999, 243 s. ISBN 80-86088-04-9. info
  not specified
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997, 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. 1. vyd. Ostrava: Amosium servis, 1995, 234 s. ISBN 80-85498-27-8. info
 • MCLAREN, Peter. Schooling as a ritual performance : toward a political economy of educational symbols and gestures. 3rd ed. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999, lxxiii, 35. ISBN 0847691969. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology :theory into practice. 3-rd edit. Englewood Cliffs: Prentice Hall International, 1991, i-xix, 594. ISBN 0-13-236993-1. info
 • POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Translated by Irena Reifová. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999, 190 s. ISBN 8020407472. info
 • PALOUŠ, Radim. Paradoxy výchovy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2009, 111 s. ISBN 9788024616506. info
 • KAŠČÁK, Ondrej and Branislav PUPALA. Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Prešov: Rokus, 2009, 175 s. ISBN 9788089055982. info
 • PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005, 289 s. ISBN 8024610086. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ and Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků (Supporting Active Thinking and Independent Learning of Pupils). Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000, 160 pp. Edukace. ISBN 80-85783-28-2. info
 • POL, Milan. Waldorfské školy : izolovaná alternativa, nebo zajímavý podnět pro jiné školy? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 165 s. ISBN 8021010975. info
Teaching methods
The course is taught as both lectures and seminars.
Assessment methods
Written exam based on study and lectures.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Předmět musí být úspěšně absolvován v I. ročníku studia!.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2025, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2025/PGB003