PGDS00EV Etika výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/4/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 40 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Seminář se bude věnovat koncepčním i praktickým otázkám etiky výzkumu se zaměřením na humanitní a sociální vědy. První část bude zaměřena na etické principy empirického výzkumu, druhá část bude věnována procesům posuzování projektových žádostí v etických komisích a třetí bude prakticky orientována na konkrétní etická dilemata v dizertačních projektech posluchačů. Nahlédneme základní etické principy vědy a výzkumu, seznámíme se s etickými kodexy a budeme řešit technické a praktické otázky posuzování empirických výzkumných projektů. Cílem je nejenom diskutovat o etických dilematech vědy a výzkumu, ale také seznámit studenty s etickými aspekty provádění výzkumu v lingvistice a upozornit na potenciálně riziková místa při koncipování výzkumných designů.
Výstupy z učení
Student bude po ukončení kurzu schopen
- identifikovat citlivé aspekty svého výzkumu z hlediska etiky;
- provádět sběr, analýzu, uchování a prezentaci dat v souladu se současnými požadavky na etiku výzkumu;
- správně sestavit informovaný souhlas;
- sestavit žádost pro schválení výzkumu etickou komisí.
Osnova
 • - co je etika ve výzkumu a její význam
 • - eticky a právně citlivé aspekty výzkumu s lidskými účastníky (zacházení s osobními údaji, kompenzace účastníků, možná rizika pro účastníky, klamání účastníků)
 • - co je informovaný souhlas, jeho náležitosti
 • - práce s citlivými populacemi
 • - práce etické komise MU, náležitosti žádosti o schválení výzkumu etickou komisí
 • - workshop: diskuze a analýza projektů dizertací z hlediska etiky
Literatura
  doporučená literatura
 • The student's guide to research ethics. Edited by Paul Oliver. 2nd ed. Maidenhead, England: Open University Press. vii, 180 p. ISBN 9780335240166. 2010. info
  neurčeno
 • ROLLIN, Bernard E. Science a ethics. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press. xii, 292. ISBN 0521857546. 2006. info
 • MACRINA, Francis L. Scintific integrity : text and cases in responsible conduct of research. 3rd ed. Washington, DC: ASM Press. xxv, 402. ISBN 1555813186. 2005. info
 • THOMPSON, Mel. Přehled etiky. Translated by Pavla Le Roch. Vyd. 1. Praha: Portál. 167 s. ISBN 8071788066. 2004. info
 • Ethics in qualitative research. Edited by Melanie L. Mauthner. London: SAGE Publications. x, 172. ISBN 0761973095. 2002. URL info
 • Research ethics : cases and materials. Edited by Robin Levin Penslar. 1st ed. Bloomington: Indiana University Press. xvi, 278. ISBN 0253209064. 1995. info
Výukové metody
přednášky, workshop, práce ve skupině
Metody hodnocení
Práce ve skupině.
Informace učitele
Výuka probíhá ve třech blocích: 8. 11. 2023, 22. 11. 2023, 6. 12. 2023. Vždy od 8.00-9.40 v učebně C41.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Výuka proběhne ve třech blocích, 1.11.2022 8:00 - 9:40, 15.11.2022 8:00 - 9:40, 6.12.2022 8:00 - 9:40 vždy v C41.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.