PB11PA8 Practics in social work services

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Škarková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praxe je zaměřena na specifika sociální práce při zvládání obtížných sociálních situací s ohledem na sociální fungování klienta v těchto situacích. Z tohoto důvodu je směrována do institucí sociální práce (např. sociální odbory měst, obcí a magistrátů, pečovatelská služba, domovy důchodců, charitativní organizace, apod.). Cílem kurzu je seznámit se s charakterem, organizací, konkrétní povahou poskytovaných služeb a fungováním pracovníků v rámci zařízení jako takového. V průběhu kurzu jeho účastníci nejprve nastudují podpůrnou literaturu, kterou posléze zkonfrontují s jejím praktickým odrazem ve zvoleném zařízení. Na tomto základě vypracují individuální zprávu a v nadefinovaných seminárních skupinách připraví prezentaci pro ostatní účastníky kurzu. Komplexní podporu pro absolvování kurzu naleznou v e-learningové aplikaci moodle.
Syllabus (in Czech)
  • 1. týden (10.10.) Informační schůzka (průběh a organizace kurzu, zadání úkolu). 2. týden (17.-21.10.) Volba zařízení pro absolvování praxe. 3. týden (24.-28.10.) Studium podpůrné literatury. Odevzdání informací o zvoleném zařízení případně individuální konzultace. 4. týden (31.-4.11.) Studium podpůrné literatury. 5. týden (7.-11.11.) Přímá praxe ve vybraných zařízeních. 6. 9. týden (14.11.-9.12) Tvorba individuální zprávy z praxe. 10. týden (16.12.) Odevzdání individuální zprávy z praxe. 11. 13. týden (19.12.-6.1.) Tvorba skupinové prezentace, termín odevzdání 6.1.2006. 14. týden (9.-13.1.) Prezentace v ACSP (Akademické centrum supervize a poradenství).
Literature
  • MUSIL, Libor. "Ráda bych Vám pomohla, ale ..." Dilemata práce s klienty v organizacích. ("I would like to help you, but ..." Dilemmas of work with clients in organisations.). Brno: Marek Zeman, 2004. 243 pp. ISBN 80-903070-1-9. info
Assessment methods (in Czech)
Bloková výuka, zápočet (odevzdání individuálního výstupu z praxe, aktivní podíl na skupinové prezentaci)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 15 hodin.
Information on the extent and intensity of the course: Praxe 15 hodin.
Information on course enrolment limitations: Praxe se zapisuje souběžně nebo po absolvování kurzu PB21PA18 Sociální práce
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/PB11PA8