MUKS63 Museopedagogy II.

Faculty of Arts
Autumn 2011
Extent and Intensity
2/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Mrázová (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lenka Mrázová
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Holman
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
making students aware of museum didactic;
acquainting students with theory and methodology of museum didactic;
prepare special course for museum visitors;
Syllabus
 • Subject of museum didactic, aims;
 • Terminology, principles of education;
 • cooperation between museums and schools;
 • forms and methods in museum didactics;
 • Object learning;
 • Critical thinking;
 • Pedagogy in galleries, artefiletics;
 • Drama in education;
 • Intercultural education
Literature
 • Dramatická výchova. Praha: ISV nakladatelství. info
 • JAGOŠOVÁ, Lucie and Lenka MRÁZOVÁ. Objektové učení jako základ muzejní didaktiky (Object Learning as a Basic of Museum Didactics). In Muzejní pedagogika dnes. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. p. 225 - 236. ISBN 978-80-244-1993-0. info
 • Jůva Vladimír: Dětské muzeum (Jůva Vladimír: Child Museum). Brno: Masarykova univerzita, 2005. 1 pp. muni.cz. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika - ke genezi a trendům (Museum Education - Origins and Trends). Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2005, r. 57, č. 3, p. 229-243. ISSN 1335-1982. info
 • MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Vyd. 1. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2004. 214 s. ISBN 8085429934. info
 • JŮVA, Vladimír. Muzejní pedagogika ve vysokoškolském studiu (Museum education in academical study). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. p. 26-29. ISBN 80-7028-205-3. info
 • LISNÍKOVÁ, Irena [absolvent PdF MU. Interkulturní výchova na 1. stupni ZŠ. 2001. 68 l. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova (Drama in education). 1. vyd. Bratislava: Metodické centrum, 2000. 44 pp. ISBN 80-8052-105-0. info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova (Drama in education). 1st ed. Brno: CERM, 1998. 21 pp. ISBN 80-7204-071-5. info
Teaching methods
lectures, group projects
Assessment methods
lectures, group project, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2011/MUKS63