IM138 Interactive Media - Panel of Experts

Faculty of Arts
Autumn 2014
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora (seminar tutor)
Mgr. Dominik Jícha (assistant)
Vilém Šoulák (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 17:30–19:05 N51
Prerequisites (in Czech)
žádné prerekvizity
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Výběrová přednáška sestává ze zvaných přednášek odborníků z oblasti studií nových médií a umění nových médií. Tématicky předmět pokrývá relevantní oborové okruhy od umělecké produkce, umění nových médií, aktuálních trendů v oblasti ICT, zpracování dat, on-line žurnalistiky, digitálních her a softwarového vývoje. Cílem předmětu je přiblížit praktické aspekty působení v kreativních odvětvích a seznámit studenty s širokou škálou oborů, ve kterých jsou využívány pracovní, výzkumné, teoretické a designové metody probírané v předmětech portfolia mateřského oboru. Výstupem je sdílení zkušeností mezi akademickou sférou a praxí oboru.
Syllabus (in Czech)
  • 10 hostů z oblastí * Umění nových médií * Studia nových médií * Filozofie médií * Design a vývoj služeb a aplikací * Digitální hry
Literature
    recommended literature
  • HAZDRA, A. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. ISBN 9788024747118.
  • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952. info
  • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793. info
  • KERR, Aphra. The business and culture of digital games : gamework/gameplay. first published. London: SAGE Publications, 2006. x, 177. ISBN 1412900476. info
  • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
* primárně esej / zpracování wiki hesla k vybranému tématu do e-learningu * dle domluvy i strukturovaný rozhovor s odborníkem na vybrané téma
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2014/IM138