IM138 Interactive Media – Panel of Experts

Faculty of Arts
Autumn 2017
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Soňa Borodáčová (lecturer)
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Koláček (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 18:20–20:00 pracovna
Prerequisites (in Czech)
žádné prerekvizity
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 125 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 4/125, only registered: 0/125, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/125
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je představit posluchačům různé oblasti umělecké a kreativní praxe, v nichž mohou uplatnit znalosti získané studiem oboru teorie interaktivních médií. Důraz je kladen na propojení akademické sféry s odborníky z praxe. Na konci kurzu budou studenti zorientovaní ve vybraných oblastech umělecké a kreativní praxe vztahujících se k oboru studia.
Syllabus (in Czech)
 • Předmět je koncipován jako série přednášek odborníků z oblasti nových médií. V semestru PODZIM 2017 bude náplň kurzu rozdělena do tří tematických okruhů vztahujících se k současné umělecké praxi a teorii umění:
 • - OKRUH 01: Český videoart (Se současným českým videoartem nás seznámí samotní autoři.)
 • - OKRUH 02: Filozofie nových médií (Vybrané teoretické problémy představí teoretik a kritik Palo Fabuš.)
 • - OKRUH 03: Aktuální kurátorské koncepce (Přednášky kurátorů a autorů aktuálních výstav Moravské galerie v Brně.)
Literature
  recommended literature
 • HAZDRA, A. Skvělé služby: jak dělat služby, které vaše zákazníky nadchnou. ISBN 9788024747118.
 • JENKINS, Henry. Convergence culture : where old and new media collide. 1st published in paperback. London: New York University Press, 2008. xi, 353. ISBN 9780814742952. info
 • MediaArtHistories. Edited by Oliver Grau. Cambridge, MA: MIT Press, 2007. xii, 475 p. ISBN 9780262072793. info
 • KERR, Aphra. The business and culture of digital games : gamework/gameplay. first published. London: SAGE Publications, 2006. x, 177. ISBN 1412900476. info
 • BARKER, Chris. Cultural studies : theory and practice. Edited by Paul E. Willis. 2nd ed. London: SAGE Publications, 2003. xxii, 485. ISBN 0761941568. info
Teaching methods (in Czech)
přednášky
Assessment methods (in Czech)
- povinná docházka min. 50%
- esej / zpracování tématu relevantního k odpřednášeným prezentacím
- dle domluvy i strukturovaný rozhovor s odborníkem na vybrané téma
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2017/IM138