PSBA003 Obecná psychologie I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Vobořil, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 D22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná psychologie shrnuje teoretické základní poznatky. Jedná se zejména o procesy pozornosti, vědomí, vnímání, paměti, mentálních reprezentací a rozumění jazyku. Tyto znalosti jsou nezbytnou poznatkovou bází pro všechny ostatní vyučované předměty.
Výstupy z učení
Na konci kurzu jsou studenti schopni aplikovat základní teoretické poznatky z oblasti kognitivních procesů a syntetizovat je s vědomostmi z ostatních předmětů. Jsou schopni kriticky zhodnotit jednotlivé teoretické přístupy k lidské kognici.
Osnova
 • 1) úvod – vznik a zdroje kognitivní psychológie; kognitivní věda a kognitivní neurověda
 • 2) čití a vnímání
 • 3) pozornost a vědomí
 • 4) paměť
 • 5) mentální reprezentace
 • 6) jazyk
 • 7) myšlenkové procesy, usuzování, řešení problémů
 • 8) inteligence
 • 9) posuzování a rozhodování
Literatura
  povinná literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Mark T. KEANE. Kognitivní psychologie. Translated by Miroslav Filip. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 748 s. ISBN 9788020015594. info
 • STERNBERG, Robert J. Kognitivní psychologie. Translated by František Koukolík. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 636 s. ISBN 80-7178-376-5. info
  doporučená literatura
 • EYSENCK, Michael W. a Marc Peter KEANE. Cognitive psychology :a student's handbook. 4th ed. Hove: Psychology Press, 2000. viii, 631. ISBN 0-86377-551-9. info
 • EYSENCK, Michael W. A handbook of cognitive psychology. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1984. ISBN 0-86377-016-9. info
 • GAVIN, Helen. The essence of cognitive psychology. 1st pub. London: Prentice-Hall Europe, 1998. xi, 215 s. ISBN 0-13-796459-5. info
 • SOLSO, Robert L. Cognitive psychology. 5th ed. Boston: Allyn and Bacon, 1998. xx, 601 s. ISBN 0-205-27418-8. info
  neurčeno
 • Marcel, A. J. (1983). Conscious and unconscious perception: Experiments on visual masking and word recognition. Cognitive Psychology, 15(2), 197-237.
 • Chambers, D., & Reisberg, D. (1985). Can mental images be ambiguous? Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 11(3), 317-328.
 • Gick, M.L., & Holyoak, K.J. (1980). Analogical problem solving. Cognitive Psychology, 12, 306–355.
 • Gobet, F., & Clarkson, G. (2004). Chunks in expert memory: Evidence for the magical number four . . . or is it two? Memory, 12, 732–747.
 • Kenealy, P. M. (1997). Mood-state-dependent retrieval: The effects of induced mood on memory reconsidered. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 50A, 290–317.
 • Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. Psychological Monographs: General and Applied, 74(11), 1–29. (pouze Experimenty 1-5)
 • Todd, J. T., Akerström, R. A. (1987). Perception of three-dimensional form from patterns of optical texture. Journal of Experimental Psychology: Human Perception & Performance, 13, 242–255.
 • Luchins, A.S. (1942). Mechanisation in problém solving. The effect of Einstellung. Psychological Monographs, 54, 248.
 • Santa, J. L. (1977). Spatial transformations of words and pictures. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 3(4), 418-427.
 • Lavie, N. (1995). Perceptual load as a necessary condition for selective attention. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 21(3), 451-468.
 • Hsee, C. K. (1998). Less is better: When low value options are valued more highly than high value options. Journal of Behavioral Decision Making, 11(2), 107-121.
 • Metcalfe, J., & Weibe, D. (1987). Intuition in insight and noninsight problem solving. Memory& Cognition, 15, 238–246.
 • Bransford, J. D., & Johnson, M. K. (1972). Contextual prerequisites for understanding: Some investigations of comprehension and recall. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6), 717-726.
 • Simons, D. J., & Chabris, C. F. (1999). Gorillas in our midst: Sustained inattentional blindness for dynamic events. Perception, 28(9), 1059-1074.
 • Chen, Z., & Klahr, D. (1999). All other things being equal: Children’s acquisition of the control of variables strategy. Child Development, 70, 1098–1120.
 • Moray, N. (1959). Attention in dichotic listening: Affective cues and the influence of instructions. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 11(1), 56-60.
 • Gibson, E. J., & Walk, R. D. (1960). The "visual cliff.". Scientific American. Vol. 202, No. 4 (April 1960), pp. 64-71.
 • Kintsch, W., & Keenan, J.M. (1973). Reading rate and retention as a function of the number of propositions in the base structure of sentences. Cognitive Psychology, 5, 257–274.
 • Shepard, R. N., & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. Science, 171(3972), 701-703.
 • Baddeley, A. D., Thomson, N., Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of short-term memory. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 14, 575–589.
 • Bruner, J. S., Goodman, C. D. (1947). Value and need as organising factors in perception. Journal of Abnormal & Social Psychology, 42, 33–44.
 • Stroop, J. R. (1935). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal of Experimental Psychology, 18(6), 643-662.
 • Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological review, 63(2), 81-97.
 • Owen, A.M., Downes, J.J., Sahakian, B.J., Polkey, C.E., & Robbins, T.W. (1990). Planning and spatial working memory following frontal lobe lesions in man. Neuropsychologia, 28, 1021–1034.
 • Thomas, J. C. (1974). An analysis of behavior in the hobbits-orcs problem. Cognitive Psychology, 6(2), 257-269.
 • Cherry, E. C. (1953). Some experiments on the recognition of speech with one and two ears. Journal of the Acoustical Society of America, 25, 975–979.
 • Segal, S. J., & Fusella, V. (1970). Influence of imaged pictures and sounds on detection of visual and auditory signals. Journal of Experimental Psychology, 83(3p1), 458-464.
 • Tolman, E. C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review, 55, 189-208.
 • Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458.
 • Loftus, E. F., Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. Journal of Verbal Learning & Verbal Behavior, 13, 585–589.
Výukové metody
Přednášky a diskuse na hodině
Metody hodnocení
Kolokvium - pro jeho udělení je třeba získat nejméně 70 % bodů v písemném testu, složeném z otázek s nucenou volbou.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PSBA003