PHDZ2 Seminar in Theory and Methodology II

Faculty of Arts
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Krob, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Contact Person: Hana Holmanová
Timetable
Fri 18. 3. 9:10–10:45 zruseno D21, Fri 8. 4. 9:10–10:45 zruseno D21, Fri 29. 4. 8:20–9:55 zruseno D21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 76 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře bude uvedení studentů do základních postupů, otázek a problémů souvisejících s tzv. komunikací vědy. V kurzu bude zvláštní pozornost věnována následujícím tématům: čemu se komunikace vědy věnuje; proč je komunikace vědy důležitá; jaké jsou funkce komunikace vědy; jaké existují komunikační kódy, cílové skupiny a jejich specifika; jaké adekvátní nástroje a prostředky komunikace použít; co je komunikační kontext a jakou hraje roli; jaké principy přesvědčování jsou legitimní; příklady dobré praxe.
Literature
    required literature
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení kolokvia je vypracování případové studie.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 3x2 hodiny.
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2011/PHDZ2