C7460 Identification of Organic Compounds - lab.

Faculty of Science
Autumn 2003
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Chemistry Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Prerequisites
c6060 Methods Chem. Res. II && c5060 Methods of Chemical Research I.
Approval of the Methods of Chemical Research, a knowledge of principles of NMR,IR, UV-VIS and mass spectroscopies
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Advanced course of organic compounds analysis for students of chemistry. Identification of organic compounds on the base of comprehensive UV-VIS, FTIR, H-, C-NMR and MS data.
Syllabus
  • Jáké informace můžeme vyčíst z UV-VIS, IR, NMR a MS spektra. Struktura a její odraz ve spektru. Analýza spekter, zhodnocení získaných informací, předpověď pravděpodobné struktury neznámé látky, zpětné porovnání předpovezené struktury a spektrálních dat. Simulace protonových a uhlíkových spekter na PC, seznámení se software, jeho možnostmi a omezením.
Literature
  • Friebolin, H. Ein- und zweidimensionale NMR-Spektroskopie, VCh Weinheim 1988, ISBN 3-527-26778-6, 317 p.
Assessment methods (in Czech)
Seminář-cvičení
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: při počtu studentů nad 10 bude výuka ve dvou paralelkách
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2003/C7460