JAF01 Angličtina pro fyziky I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2004
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Věra Hranáčová (přednášející)
PhDr. Hana Němcová (přednášející)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Sabolová, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAF01/01: Po 9:00–10:50 J2, M. Pavlovová
JAF01/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pavlovová
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl: Rozvinout u studentů akademické dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné odborné literatury, což umožní studentům přístup k nejnovějším poznatkům v jejich oboru.
Osnova
  • Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu * rozlišit obecná tvrzení a podpůrné argumenty * rozlišit deduktivní a induktivní myšlenkové postupy * rozlišit fakta a názory * uvědomit si vztahy mezi myšlenkami v textu * rozlišit podstatné informace od nepodstatných * usuzovat, dovozovat z textu * shrnovat podstatné informace 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) jak napsat životopis, vyplnit formulář žádosti 5) upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test
Literatura
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Navazující předměty
Informace učitele
I. Doporučená literatura ke studiu akademické angličtiny A) MLUVNÍ DOVEDNOSTI, 1. Longman Language Activator, Longman, 1994 2. Speak Clearly : Pronunciation and listening, P. Rogerson, J. B. Gilbert, CUP 3. Study Speaking, T. Lynch, K. Anderson, CUP 4. Speaking, M. Rignall, C. Furmeaux, Prentice Hall Europe, 1997 5. Exploring Spoken English, Ronald Carter, Michael McCarthy, CUP 1997 6. Situational Dialogues, Michael Ockenden, Longman 1998 7. Keep Talking, Friederike Klippel, CUP 1998; B) ČTENÍ 1. Developing Reading Skills, F. Grellet, CUP 2. Authentic English for Reading, B. Abbs, V. Cook, M. Underwood, OUP 3. Inside Meaning - Proficiency Reading Comprehension, M. Swan, CUP 4. Study Reading, E. H. Glendinning, B. Holmstrom, CUP, 1997 5. Reading, English for Academic Study Series, D. McGovern, Prentice Hall Europe, 1994 6. English for Science, F. Zimmerman, Prentice Hall, 1989 7. General Science, M. Bates, T. Dudley, LONGMAN, 1995 8. Basic English for Science, OUP; C) PSANÍ 1. Academic Writing Course, R. Jordan, LONGMAN 2. Writing, R. White, Prentice Hall International 1994 3. Study Skills for Academic Writing, J. Trzeciak, Prentice Hall International 1994 4. Process Writing, Ron White and Valerie Arndk, Longman 1997; D) POSLECH 1. Listen Carefully, J. C. Richards, OUP, 1990 2. Task Listening, CUP 3. Listening Advanced, J. Revell, OUP 1990 4. Study Listening 5. Academic Listening Encounters, M. Espeseth, CUP 1999; E) GRAMATIKA 1. Essential Grammar in Use, R. Murphy, CUP, 1995 2. English Grammar in Use, R. Murphy, CUP, 1995 3. Collins COBUILD Student's Grammar Practice Materials, Dave Willis, Collins, 1991 4. Collins COBUILD English Grammar, Collins, 1992 5. Cvičebnice anglické gramatiky, Sarah Peters - Tomáš Gráf, Polyglot 1993; CD ROM Excel at Academic English; Odborná literatura: http://www.het.brown.edu/physics/index.html http://physicsweb.org/resources/ http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/5875/ http://pantheon.yale.edu/~dstern/phys.html http://www.nature.com http://www.sciencenews.org http://www.sciencedaily.org http://www.newscientist.com http://www.nationalgeographic.com Presenting facts and figures, D. Kerridge, Longman, 1996 Effective presentation, J. Comfort, OUP 1995 Giving presentations, M. Ellis, N. O'Driscoll, Longman, 1997 Key Words in Science and Technology, Bill Mascull, Cobuild 1997
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.