CS

PřF:C3600 Biochemistry-lab.course - Course Information

C3600 Biochemistry - laboratory course

Faculty of Science
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/5/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Pavla Boublíková, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Oldřich Janiczek, CSc. (seminar tutor)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. (seminar tutor)
Supervisor
RNDr. Pavla Boublíková, CSc.
Department of Biochemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Timetable of Seminar Groups
C3600/01: Tue 15:00–19:50 113, P. Boublíková
C3600/02: Fri 12:00–16:50 113, P. Boublíková
C3600/03: Thu 15:00–19:50 113, P. Bouchal
C3600/04: Fri 7:00–11:50 113, J. Lochman
Prerequisites (in Czech)
NOW ( C3580 Biochemistry )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The goals of the laboratory course are studies of basic properties of compounds important for biochemistry, and methodological approaches in the study and analytical application of enzymes. Content of the first part includes qualitative and quantitative determination of carbohydrates, amino acids, proteins and nucleic acids. The second part is oriented to enzyme kinetics and further studies on properties of enzymes.
Syllabus
  • Qualitative and quantitative determination of carbohydrates. Qualitative and quantitative determination of aminoacids. Quantitative determination of proteins. Isolation, analysis and determination of nucleic acids. Separation methods. Heat dependence of enzyme reaction. pH effect on enzyme reaction. Enzyme kinetics. Determination of enzyme activity. Inhibition of enzymes. Enzymatic determination of metabolites, substrate specifity of enzymes.Imobilization of enzymes.Respiratory chain chain of aerobic organisms.
Literature
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
  • VOET, Donald and Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VOET, Donald, Judith G. VOET and Charlotte W. PRATT. Fundamentals of biochemistry. New York: John Wiley & Sons, 1999. 1 sv. ISBN 0471586501. info
Assessment methods (in Czech)
První cvičení je věnováno poučení o bezpečnosti práce v biochemické laboratoři. Studenti rovněž píší vstupní test, jehož úspěšné absolvování je podmínkou účasti ve cvičení. Před každým dalším cvičením se písemným testem ověřuje příprava studenta na danou úlohu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
General note: Vyučují učitelé katedry biochemie.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2006/C3600