Z5099 Regionální geografie polárních oblastí

Faculty of Science
Autumn 2010
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Bc. Denisa Witoszová (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Timetable
Thu 8:00–9:50 G2,02003
 • Timetable of Seminar Groups:
Z5099/01: Tue 15:00–15:50 Z3,02045, D. Witoszová
Z5099/02: Mon 12:00–12:50 Z4,02028, D. Witoszová
Z5099/03: Thu 19:00–19:50 Z4,02028, D. Witoszová
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 93 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/93, only registered: 0/93
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 16 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Přednášky poskytují základní informace o fyzickogeografických podmínkách Arktidy a Antarktidy, historii objevování a osídlování tohoto prostoru. Součástí předmětu je hodnocení významu polárních oblastí v kontextu celé planety Země, zejména ve vztahu k atmosférické cirkulaci, výměně energetických toků, cirkulaci v přilehlých oceánech a mořích. Velká pozornost je věnována samotné kryosféře (ledovce, trvale zmrzlá půda), její citlivosti na globální změny a možné důsledky vyplývající z jejího poškození (stabilita klimatu, uvolňování metanu, rozpad šelfových ledovců, vzestup mořské hladiny). Nedílnou součástí přednášek jsou informace o současných trendech výzkumu polárních oblastí, rozvoji turistiky a možných dopadech, ochraně přírodního bohatství krajiny a legislativě, která je při ochraně těchto území uplatňována.
Syllabus
 • Regionální geografie Antarktidy
 • Klimatologie Antarktidy
 • Geologie a geomorfologie Antarktidy
 • Glaciologie a hydrologie Antarktidy
 • Flóra a fauna Antarktidy
 • Objevování a poznávání Antarktidy
 • Regionální geografie Arktidy
 • Klimatologie a glaciologie Arktidy
 • Flóra a fauna Arktidy
 • Metoda pylové analýzy
 • Objevování a poznávání Arktidy
Literature
 • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
 • KING, John Chritopher and J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
 • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
 • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
 • THURMAN, Harold V. and Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Teaching methods (in Czech)
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tématicky zaměřených protokolů.
Assessment methods (in Czech)
Nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška probíhá písemnou formou.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2010, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2010/Z5099