Z5099 Geography of Polar regions

Faculty of Science
Autumn 2012
Extent and Intensity
2/1/0. 3 credit(s) (plus extra credits for completion). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Tomáš Franta (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Timetable
Mon 8:00–9:50 G2,02003
 • Timetable of Seminar Groups:
Z5099/01: Mon 16:00–16:50 Z3,02045, T. Franta
Z5099/02: Mon 13:00–13:50 Z4,02028, T. Franta
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || KREDITY_MIN ( 100 )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 64 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/64, only registered: 0/64
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 28 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Lectures provide basic information about physical geographic conditions of the Arctic and Antarctic, history of discovery and colonization of these regions. The course also includes assessing the significance of the Polar Regions in context of atmospheric circulation, energy exchange, circulation in the Southern Ocean, cryosphere, biota and its sensitivity to global changes. Lectures are an integral part of information on current trends in polar research, development of tourism and its potential impacts, protection of natural resources and polar ecosystems.
Syllabus
 • Regional geography of the Arctic and Antarctic
 • Climatic conditions, geology and geomorphology of the Polar Regions
 • Glaciology and hydrology of the Arctic and Antarctic
 • Flora and fauna of the Polar Regions
 • Discovering and exploring the Arctic and Antarctic regions
Literature
 • A complete guide to Arctic wildlife. Photo by Richard Sale - Per Michelsen. Buffalo, N.Y.: Firefly Books, 2006. 464 s. ISBN 155407178X. info
 • KING, John Chritopher and J. TURNER. Antarctic meteorology and climatology. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xi, 409 s. ISBN 0-521-46560-5. info
 • Polar lakes and rivers : limnology of Arctic and Antarctic aquatic ecosystems. Edited by Warwick F. Vincent - Johanna Laybourn-Parry. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2008. xviii, 327. ISBN 9780199213894. info
 • PRZYBYLAK, Rajmund. The climate of the Arctic. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. xi, 270. ISBN 1402011342. info
 • THURMAN, Harold V. and Alan P. TRUJILLO. Oceánografie : [tajemný svět moří a oceánů]. Translated by Adam Petrusek. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2005. viii, 479. ISBN 8025103536. info
Bookmarks
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:Z5099!
Teaching methods (in Czech)
Přednášky využívají nejnovějších informací získaných z vědeckých článků, odborných a populárně naučných knih. Dílčí témata jsou probírána v návaznosti na jednotlivé složky fyzickogeografické sféry, základní procesy a jevy vyskytující se v polárních oblastech. Cvičení probíhají formou samostatné práce a tématicky zaměřených protokolů.
Assessment methods (in Czech)
Nezbytnou podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na cvičeních, vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška probíhá písemnou formou.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2010, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2020, autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2012, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2012/Z5099