Bi7020 Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
vedoucí diplomové práce (cvičící)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s činností klinických pracovišť, na kterých se provádí specializovaná genetická, cytogenetická či molekulárně biologická laboratorní vyšetření. Výběr pracoviště je účelné volit v souladu s tématem diplomové práce. Studenti si mohou praxi vyjednat samostatně v instituci odpovídající jejich odbornému zaměření (po konzultaci se školitelem diplomové práce) nebo si vyberou ze seznamu institucí spolupracujících s Ústavem experimentální biologie, s nimiž byla praxe předem dohodnuta.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.