G3131 Poznávání fosílií a struktur

Přírodovědecká fakulta
podzim 2011 - akreditace

Údaje z období podzim 2011 - akreditace se nezveřejňují

Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( G1081k Paleontologie || G1081 Paleontologie )&&( G4101k Strukturní geologie a geotekt. || G4101 Strukturní geologie a geotekt. ) && ( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 84 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/84, pouze zareg.: 0/84
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zahrnuje praktické ukázky zkamenělin a geologických struktur. Cílem je naučit posluchače poznávat tyto jevy na běžných vzorcích.
Osnova
  • 1. Fosílie: 1.Rhodophyta, Chlorophyta- makroskopicky rozlišitelná morfologie 2. Cormobionta – základní rozeznávací znaky jednotlivých oddělení: článkovaný x nečlánkovaný stonek, typy olistění,morfologické znaky dřeva a kůry 3. Foraminifera- (studium modelů), evolutní a involutní vinutí 4. Porifera - morfologie těla 5. Archaeocyatha – podélné a příčné pohledy a řezy 6. Coelenterata – (Conulata, Stromatoporoidea, Anthozoa) - soliterní x koloniální formy, symetrie vnitřní stavby 7. Vermes – schránky, ichnofosilie, typy fosilních stop 8. Mollusca - (Gastropoda, Rostroconchia, Bivalvia, Scaphopoda, Cephalopoda –Nautiloidea, Ammonoidea, Belemnoidea; Hyolitha a Cricoconarida – tentakuliti) – symetrie a typy schránek, materiál schránek a jejich částí, typy zámků, typy vinutí, svalové vtisky, vnitřní stavba a základní formy sutur 9. Arthropoda - (Trilobitomorpha, Crustacea, Tracheata ) článkování těla, základní morfologické typy segmentů 10. Bryozoa – typy zoárií 11. Brachiopoda - (Inarticulata, Articulata) materiál schránek, souměrnost a podobnost misek, komisura, základní rozdíly oproti schránkám mlžů 12.Echinodermata - ambulakrální soustava, souměrnost radiální x bilaterální, základní morfologické typy 13. Hemichordata – (Graptolithina) – stavba rabdosomu, typy kolonií – bentozní a planktonické formy 12. Chordata (Vertebrata) – charakter fosilizovatelných částí
  • 2. Struktury: 2.1. primární sedimentární a magmatické, 2.2. deformační 2.3. vrásové 2.4. zlomové
Literatura
    doporučená literatura
  • KVAČEK, Zlatko. Základy systematické paleontologie. I, Paleobotanika, paleozoologie bezobratlých. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 228 s. ISBN 80-246-0132-X. info
  • KUMPERA, Otakar a Zdeněk VAŠÍČEK. Základy historické geologie a paleontologie. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 565 s. + 1. info
  • PETTIJOHN, F. J. a Paul Edwin POTTER. Atlas and glossary of primary sedimentary structures. Berlin: Springer-Verlag, 1964. 370 s. info
  • WEISS, L. E. The minor structures of deformed rocks : a photographic atlas. Berlin: Springer-Verlag, 1972. 431 s. info
  • Fault-related rocks :a photographic atlas. Edited by Arthur W. Snoke - Jan Tullis - Victoria R. Todd. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998. xv, 617 s. ISBN 0-691-01220-2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou práce s konkrétními vzorky, se zdůrazněním jejich typických znaků.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu probíhá formou praktického poznávání 3 fosílií a 3 geologických struktur. Základní znaky studenti písemně zaznamenávají do formuláře.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3131/index.qwarp
Ukončení předmětu poznávací zkouškou
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.