F4090 Elektrodynamika a teorie relativity

Přírodovědecká fakulta
jaro 2000
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (přednášející)
doc. Franz Hinterleitner, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Předpoklady
( F1030 Mechanika a molekulová fyzika && F2050 Elektřina a magnetismus )||( F1120 Úvod do fyziky && F2060 Mechanika a molekulová fyzika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Maxwellovy rovnice. Elektrostatika: Coulombův zákon, Poissonova rovnice, Greenova funkce, elektrostatická energie nábojů, multipólový rozklad pole. Magnetostatika: analogie mezi elektrostatikou a magnetostatikou, magnetické pole kruhové smyčky. Maxwellovy rovnice v materiálovém prostředí: mikroskopické a makroskopické Maxwellovy rovnice, energie a impuls elektromagnetického pole, prostředí s dispersí. Kvasistacionární pole: skin-efekt, vzájemná a vlastní indukčnost, komplexní odpor. Časově proměnná elektromagnetická pole: rovinná a kulová vlna, obecné řešení nehomogenní rovnice pro potenciály, pole časově proměnného dipólu, Lienardův - Wiechertův potenciál. Základy teorie relativity: principy, interval, vlastní čas, Lorentzova transformace. Čtyřvektory: rychlost a zrychlení. Princip nejmenšího účinku: náboj v elektromagnetickém poli, Hamiltonián v nerelativistickém přiblížení. Tenzor elektromagnetického pole. Čtyřrozměrný vektor proudu, rovnice kontinuity. Popis pomocí diferenciálních forem. Teorém Noetherové. Tensor energie-impulsu. Vybrané problémy: brzdění pohybu vyzařováním, hranice platnosti klasické elektrodynamiky, záření rychle se pohybujícího náboje, rozptyl záření volnými náboji, index lomu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.