F4210 Physical laboratory 4

Faculty of Science
Spring 2008 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marek Eliáš, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (seminar tutor)
prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Department of Physical Electronics - Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Prerequisites (in Czech)
F2180 Physical laboratory 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Vakuová technika a výboje v plynech.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením.
 • Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama.
 • Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu.
 • Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n.
 • Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Literature
 • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
The course is also listed under the following terms Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.