F4210 Physical laboratory 4

Faculty of Science
Spring 2004
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Timetable of Seminar Groups
F4210/01: No timetable has been entered into IS. C. Tesař
F4210/02: No timetable has been entered into IS.
F4210/03: No timetable has been entered into IS.
F4210/04: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
F2180 Physical laboratory 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Vakuová technika a výboje v plynech.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením.
 • Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama.
 • Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu.
 • Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n.
 • Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Literature
 • ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
ftp://ftp.muni.cz/pub/muni.cz/physics/education/textbook/praktikum3.pdf
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2004/F4210