F4210 Physical laboratory 4

Faculty of Science
Spring 2003
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. RNDr. Ctibor Tesař, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D.
Physics Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Luděk Bočánek, CSc.
Timetable of Seminar Groups
F4210/01: No timetable has been entered into IS. C. Tesař
F4210/02: No timetable has been entered into IS. C. Tesař
F4210/03: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
F2180 Physical laboratory 1
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Dependence of glass refractive index on light wave length.Power and phase shift of alternative current. Polarization of light. Relaxation oscillation of glim lamp. Measurement of parameters of thin lenses. Determination of capacitance and inductance by AC bridge method. Determination of the refractive of nonabsorbing thin film by measurement of transmittance. Measurement of the film thickness by interferometric method. Studium of the light passed through plate nad prism. Brownian movement. Measurement of halfwidth of transmittance filter by the method of Fourier spectroscopy.
Syllabus
 • Studium činnosti fotonásobiče.
 • Studium termoelektronové emise.
 • Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli.
 • Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami.
 • Šířka pásu zakázaných energií v polovodičích.
 • Vakuová technika a výboje v plynech.
 • Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití.
 • Optoelektronické prvky, Optoelektronické vazební členy. Jejich funkce a vlastnosti. Přenos signálu vysokofrekvenčním vedením.
 • Určení energie beta záření a koeficientu absorpce záření gama.
 • Wilsonova komora, určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu.
 • Spektrometrie gama záření polovodičovým detektorem Ge(Li) typu p-i-n.
 • Aktivace a poločas přeměny (rozpadu) krátkodobého radionuklidu
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2008 - for the purpose of the accreditation, Spring 2011 - only for the accreditation, Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2003/F4210