Bi6681 Chráněná území Brna a okolí 1

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
2/0. plus několik polodenních exkurzí. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Veselý, Ph.D.
Rozvrh
St 15:00–16:50 BR4
Předpoklady
(( Bi2030 Systém a evoluce vyš. rostlin || Bi1010 Systém a evoluce rostlin )&&( Bi2130 Terénní cvič. k syst. botanice || Bi2160 Terénní cvičení z botaniky || Bi2230 Terénní cvičení z botaniky ))|| Bi6682 Chráněná území Brna a okolí 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Poznat zajímavé botanické lokality města Brna a jeho okolí;
Upevnit si znalosti květeny jižní Moravy
Osnova
  • Do začátku vegetačního období výuka probíhá formou úvodních přednášek představujících vybraná chráněná území. V prezentacích bude zmíněna historie a současnost území, jejich květena, geologie, případně vzácné druhy fauny.
  • V druhé polovině března začnou exkurze. Nejdříve po brněnských lokalitách, následně v blízkém okolí Brna. Exkurze budou obvykle polodenní, v případě zájmu se lze domluvit i na celodenní návštěvě lokalit ve vzdálenějším okolí Brna.
Literatura
  • Tichý L. et al.: Ohrožené rostliny města Brna. Svazek 1-3. Brno, Rezekvítek a Magistrát města Brna, 1999-2003
  • MACKOVČIN, Peter, Matilda JATIOVÁ, Petr SLAVÍK, Jaromír DEMEK, Vít GRULICH, Libor HORT, Karel HUDEC, Hubert KŘÍŽ, Zdeněk LAŠTŮVKA, Josef PETRUŠ, Ladislav PLÁNKA, Miroslav SEDLÁČEK a Jiří UNAR. Brněnsko. 1. vyd. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, 2008, 932 s. Chráněná území ČR, sv. 9. ISBN 978-80-86064-66-6. info
Výukové metody
Přednášky a exkurze
Metody hodnocení
Zápočet za aktivní účast na exkurzích.
Navazující předměty
Informace učitele
http://sci.muni.cz/~pvesely/vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2025.